EATA liikme seisukoht: "Naised, rahu ja julgeolek"

“100 ÜRO liikmesriiki on vastu võtnud riikliku „Naised, rahu ja julgeolek“ tegevuskava. Ukraina sõja tõttu mõistame veelgi paremini ÜRO Julgeoleku Nõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ järgimise vajalikkust. Sõjalistes konfliktides kogevad soolist vägivalda kõige enam tsiviilisikutest naised. Riikliku tegevuskava rakendamine, kogu ühiskonna osalemine riigikaitses ning naiste rolli tugevdamine rahu ja julgeoleku tagamisel on olulisem kui kunagi varem.“

 

Kersti Siilivask
EATA liige ja "Naised, rahu ja julgeolek" konverentsi projektijuht 

Kõik blogid