EATA liikme seisukoht: "naised riigikaitses"

“Näha naisi riigikaitselisi ülesandeid täitmas ei ole Eestis uus nähtus. Nii meie kui ka liitlasriikide näitel teame, et naised on meeste kõrval sama väärtuslikud ja osavad riigikaitsesse panustajad. Teadmised, oskused, tahe ja julgus on võtmesõnad, mis muudavad soolise kuuluvuse vähemtähtsaks ning loovad vormikandjale sisu. Meie vastupanu tugevus ja konstantsus agressorile mistahes viisil sõltub meie väärtuste vastupidavusest. Seega usun, et oleme võimelised ühiskonnas ning riigikaitse valdkonnas kitsamalt veelgi parandama hoiakuid, mis naiste panustamist riigikaitsesse vähemoluliseks muudavad.“

EATA liige ja kõneisik naised riigikaitses teemal

Liis Toomas

Kõik blogid