Liikmelisus organisatsioonides

EATA liikmelisus riiklikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides

EATA kuulub katuseorganisatsiooni ATA, mis ühendab 37 NATO Ühingut ümber maailma. Vaata rohkem siit.

EATA on Arengukoostöö Ümarlaua, Inimõiguste Ümarlaua, Vabaühenduste Liidu ja Lapse Huvikaitse Koja liige. 2016 aastal valiti Eesti NATO Ühing esimesse NATO kodanikuühiskonna töögruppi CSAP (Civil Society Advisory Panel on Women, Peace and Security). 2017 aasta kohtumise kokkuvõttega võimalik tutvuda SIIN.