Välisministeeriumi tegevustoetuse aruanded

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2023. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2023 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevas tabelis:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2023 I poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse 2023 II poolaasta aruanne

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2022. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2022 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevas tabelis:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2022 I poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse 2022 II poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2022

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2021. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2021 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevas tabelis:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2021 I poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse 2021 II poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2021

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2020. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2020 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevas tabelis:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2020 I poolaasta aruanne
COVID-19 tõttu uuendatud I poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse 2020 II poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2020

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2019. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2019 I poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse 2019 II poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2019

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2018. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2018 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevas tabelis:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2018 I poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse 2018 II poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2018

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2017. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2017 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevates tabelites:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2017 I poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse 2017 II poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2017

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2016. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2016 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevates tabelites:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2016 I poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse 2016 II poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2016

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2015. aasta tegevustoetuse lepingust. 

Välisministeeriumi tegevustoetus 2015 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevates tabelites:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2015 I poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse 2015 II poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2015

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2014. aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2014 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevates tabelites:

Välisministeeriumi tegevustoetuse 2014 I poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse 2014 II poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2014

Eesti NATO Ühingu kuluandmete ja maksete teostamise avaldamine tulenevalt Välisministeeriumiga sõlmitud 2013 aasta tegevustoetuse lepingust.

Välisministeeriumi tegevustoetus 2013 raames Eesti NATO Ühingu poolt teostatud maksed on ära toodud järgnevates tabelites:

Välisministeeriumi tegevustoetuse I poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse II poolaasta aruanne
Välisministeeriumi tegevustoetuse kasutamise aruanne 2013