Nõukogu

Eesti NATO Ühingu nõukogu koosseis alates 17.02.2022

erukindral Riho Terras (endine kaitseväe juhataja)

Hannes Hanso (endine kaitseminister)

nooremleitnant Kadri Soonberg (Kaitseväe juriidilise teenistuse juhataja asetäitja)

Kristjan Mäe (Kaitseministeeriumi NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja)

Marge Mardisalu-Kahar (Välisministeeriumi julgeolekupoliitika ja transatlantiliste suhete büroo juhataja)

major Olavi Tammemäe (Kaitseliidu keskjuhatuse liige)