Nõukogu

Eesti NATO Ühingu nõukogu koosseis alates 30.03.2023

Esimees: erukindral Riho Terras (endine kaitseväe juhataja)

Hannes Hanso (endine kaitseminister)

nooremleitnant Kadri Soonberg (Kaitseväe juriidilise teenistuse juhataja asetäitja)

Kristjan Mäe (Kaitseministeeriumi NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja)

Helga Kalm (Välisministeeriumi NATO ja julgeolekupoliitika büroo direktor)

major Olavi Tammemäe (Kaitseliidu ülema nõunik mittesõjalistes küsimustes)