Nõukogu

Eesti NATO Ühingu nõukogu koosseis alates 17.02.2022

Esimees: erukindral Riho Terras (endine kaitseväe juhataja)

Hannes Hanso (endine kaitseminister)

nooremleitnant Kadri Soonberg (Kaitseväe juriidilise teenistuse juhataja asetäitja)

Kristjan Mäe (Kaitseministeeriumi NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja)

Marge Mardisalu-Kahar (Välisministeeriumi julgeolekupoliitika ja transatlantiliste suhete büroo juhataja)

major Olavi Tammemäe (Kaitseliidu ülema nõunik mittesõjalistes küsimustes)