Noortefoorum

Rahvusvaheline Balti riikide vahel korralduslikult roteeruv noortekonverents „Balti-Vene Noortefoorum“ (Baltic-Russia Youth Forum, BRYF) sai alguse aastal 2011 ja on regiooni ainus Balti-Vene suhete analüüsimisele keskenduv rahvusvaheline noortekonverents.

2012. aastal toimus Balti-Vene Noortefoorumi konverents 16.-18. oktoobril Tallinnas, Radisson Blu Hotel Olümpias, millel osales üle 40 üliõpilase ja noore ametniku Baltimaadest ja Venemaalt, et üheskoos arutleda regiooni rahvusvaheliste suhete üle. Muuhulgas räägiti sellest, miks Venemaa koostöö Euroopa Liidu ja NATOga mõnes valdkonnas edeneb, teistes aga mitte. Ettekannetega esinesid välis- ja julgeolekupoliitika eksperdid, teiste hulgas Marko Mihkelson, Sven Mikser, dr. Toms Rostoks Läti Välispoliitika Instituudist, dr. Alexandr Sharavin Moskva Poliitika- ja Militaaranalüüsi Instituudist, dr. Petr Lunak NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonnast, suursaadik Mart Helme ja majandusekspert Raivo Vare. Foorum toimus koostöös NATO peakorteri ja Friedrich Eberti Fondiga.

2013. aastal toimus foorum 4.-7. novembril Vilniuses, Leedus. Taaskord oli osalejate hulgas üle 40 noore üliõpilase ja ametniku, kel avanes võimalus kuulata ja osaleda paneeldiskussioonides paljudel erinevatel teemadel. Muu hulgas arutleti Balti riikide energiajulgeoleku ja Balti-Vene suhete teemadel, uute ohtude valguses; NATO ja Venemaa suhte üle, ning küsiti, kas edukas Balti-Vene partnerlussuhe peaks toimuma pigem läbi alliansi või läbi bilateraalsete suhete; jpm. Foorumi korraldamisel tehti koostööd kolleegidega Leedust, samuti NATO peakorteri ning Friedrich Eberti Fondiga.

2014. aasta foorum toimus Riias, Lätis, hotellis Albert, 19.- 22. novembril. Seekord oli osalejaid pisut rohkem (48) ning muuhulgas kaasati erandina ka noori Ukrainast ja Moldovast, pidades silmas selleks ajaks juba muutunud julgeoleku olukorda maailmas. Suurt tähelepanu pöörati diskussioonides ka NATO Walesi tippkohtumisele, mis oli sel aastal just aset leidnud. Vaadati filmi küberjulgeoleku teemal, kõneldi piiriülesest julgeolekukoostööst, räägiti meedia mõjust rahvusvahelistele suhetele ning Balti-Vene suhete arenguperspektiivist. Lisaks juba varasematele partneritele tehti korralduskoostööd ka Läti NATO Ühinguga.

2015. aastal toimus foorum taas Tallinnas, sedakorda Tallink Spa & Conference Hotellis, 3.-6. novembril. Põhiteemadeks olid NATO-Venemaa suhted, Ukraina konflikti rahvusvaheline mõju, hübriidsõda kui uus sõjaline strateegia, väikeriigid suures (poliitilises) mängus ning Balti riikide ja Põhjamaade julgeolek. Kui varasemalt olid foorumist osa võtnud peamiselt vaid Baltimaade ning Venemaa noored ametnikud, siis 2015. aastal olid osalema oodatud ka noored idapartnerlusriikidest ning Põhjamaadest. Esinejatena astusid teiste seas üles Kurt Engelen (Belgia esindaja NATO sõjalises- ja julgeolekukoostöö komitees); Robert Pszczel (NATO Infokeskuse Moskva büroo tegevjuht); dr. Liam Fox (Ühendkuningriigi endine kaitseminister) jpt.

2016. aasta konverents toimus Vilniuses 2.-5. novembril, koostöös Leedu NATO Ühinguga. Sel korral oli peateemaks juulis toimunud NATO Varssavi tippkohtumine ning selle järelmid. Samuti NATOt ohustavad tegurid nii idast kui lõunast ning Soome ja Rootsi võimalik liitumine NATOga. Esinejate seas oli teiste kõrval Robert Pszczel NATO peakorterist, Renatas Nokus Leedu välisministeeriumist, Kolonel Jakob Sogard Larsen Leedu NFIUst, James Sherr Chatham House’st jpt. Konverentsi kokkuvõtte leiab SIIT.

Foorumi korraldajaks on Eesti NATO Ühing. Toetajateks NATO peakorter ja Friedrich Eberti Fond.

2017. aastal toimus konverents 5-8. septembril Tallinnas, mis langes Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi sisse. Konverentsil osales 45 üliõpilast ja noort eksperti Balti riikidest, Venemaalt, idapartnerluse riikidest ning Skandinaaviast. Konverents kestis 4 päeva, kus esimesel päeval oli avaõhtusöök koos ettekannetega, teisel päeval konverents, kolmandal päeval grupitööd ning neljandal ekskursioonid. Grupitööd on hea võimalus integreerida ka vene noori kaasa rääkima Baltikumi puudutavatel julgeolekuteemadel.

2018. aastal toimus konverents 26-29. septembril Jurmalas, Lätis. Konverentsil osales 48 üliõpilast ja noort eksperti Balti riikidest, Venemaalt, idapartnerluse riikidest ning Skandinaaviast. Konverents kestis 4 päeva, kus esimesel päeval oli avaõhtusöök koos ettekannetega, teisel päeval konverents, kolmandal päeval grupitööd ning neljandal võimalus osaleda Riia Konverentsil.

2019. aastal toimus konverents 23.-26. oktoobril Vilniuses, Leedus. Konverentsil osales 50 üliõpilast ja noort eksperti Balti riikidest, Venemaalt, idapartnerluse riikidest ning Skandinaaviast. Konverents kestis 3 päeva, kus esimestel päevadel viidi läbi erinevatel aktuaalsetel teemadel paneeldiskussioone oma ala asjatundjate poolt ning viimasel päeval toimusid grupitööd.

2020-2021 aastatel ülemaailmse COVID-19 pandeemia tõttu Balti-Vene Noortefoorumi üritusi ei toimunud.

2022. aastal ei toimunud Balti-Vene Noortefoorumit. Korraldasime Balti-Ukraina Noortefoorumi. Osales ligi 50 noort eksperti Eestist, Lätist, Leedust, Gruusiast, Ukrainast, Põhjamaadest jt riikidest. Üritus kestis 3 päeva.

2023. aastal ei toimunud Balti-Vene Noortefoorumit. Korraldasime Balti-Põhjamaade Noortefoorumi. Osales 95 noort eksperti ja ametnikku 25 riigist. Üritus kestis 3 päeva.