Tegevused

Põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks viib Eesti NATO Ühing aastas läbi väga palju erinevaid ja erinevale sihtgrupile mõeldud üritusi. Erinevate konverentside, ümarlaudade, filmiõhtute, arutelude jpm kohta leiad rohkem infot üleval asuvast menüüst.