Toetajad ja partnerid

Eesti NATO Ühingu toetajad

Kaitseministeerium (https://kaitseministeerium.ee/et )

Välisministeerium (http://www.vm.ee/et )

NATO peakorter (http://www.nato.int/ )

Friedrich Eberti Fond (http://www.fes-baltic.ee/?lang=et )

Konrad Adenaueri Fond (http://www.kas.de/estland/en/ )

Kanada Suursaatkond Eestis

USA Suursaatkond Eestis

Suurbritannia Suursaatkond Eestis

Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis

Prantsuse Suursaatkond Eestis

Taani Suursaatkond Eestis

Eesti NATO Ühingu partnerid

EATA koostööpartneriteks on Kaitseliit (sh Naiskodukaitse), Kaitsevägi, Välispoliitika Instituut, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (ICDS), Sinu Riigi Kaitse programm, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Kodanikukaitse MTÜ, mitmed suursaatkonnad ja kõik meie toetajad.

Eesti NATO Ühing on asutanud

EATA on Carolin Illenzeeri Fondi üks asutajatest. Sihtasutuse eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest, selleks, et aidata katta Eesti eest võidelnud kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust.