Loomekonkursid

Eesti NATO Ühing on läbi oma ajaloo alates aastast 2001 jooksvalt korraldanud erinevaid loomekonkursse essee-, foto-, joonistuskonkursside ja mitmes muus vormis. Siin on ülevaade neist osadest.

2001. aastal toimus Eesti NATO Ühingu, NATO Teabekeskuse ning gümnaasiumiõpetajate  kooskorraldusel kirjandivõistlus gümnaasiumiõpilastele NATO ja riigikaitse teemadel. Eesmärgiks oli NATO, riigikaitse ning julgeoleku teemade teadvustamine ja nende üle mõtisklema suunamine.

2004 toimus EATA ja Kodaki kooskorraldusel fotovõistlus koolilastele „Turvalisem maailm“ teemaks Eesti kaitsmine ja julgeolek läbi aegade. Selle osales üle 100 õpilase ning peaauhinnaks oli profikaamera. Auhinnatseremoonia toimus välisministeeriumis.

2005-2013 ei toimunud eraldi loomekonkursse.

2014, Kaitseministeeriumi, Eesti NATO Ühingu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kooskorraldusel toimus gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilaste loomekonkurss ”NATO mäng” kestis kuni 06.02. Kaitseministeeriumisse saadeti kokku 28 mängu. Enamik neist olid laua- ja kaardimängud, kuid saabus ka digimänge. Võitja, II ja III koht kuulutati hindamiskomisjoni poolt välja 02.04. NATOga liitumise 10. aastapäeva tähistamise nädalal.

2015, 30.05.-08.06 toimus noorte loomekonkurss „Minu panus riigikaitsesse”, mis viidi läbi kolmes kategoorias – alg-, põhi- ja gümnaasiumi-/kutseõppeasutuse õpilastele. Konkursil osalemiseks saatsid õpilased nende riigikaitselist panust iseloomustava foto koos 200 tähemärgilise kirjeldusega pildil kujutatavast. Konkursi elluviimisesse panustasid ka Kaitseliidu noorteorganisatsioonid. Konkursi žürii poolt esile tõstetud tööd olid väljas Ühingu teavitusüritustel üle kogu Eesti.

2017 korraldas Eesti NATO Ühing koostöös Haridus- ja Teaduministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja NATO peakorteriga välja loomekonkursi “Meie liitlased”, mis oli joonistusvõistluse vormis ja sellele oodati töid kõikidelt Eestis elavatelt inimestelt, sõltumata vanusest, haridusest, rahvusest vm kriteeriumist. Loomekonkursi eesmärgiks oli läbi loovtegevuse teadvustada NATO rolli julgeoleku tagamisel ning kevadel siia saabuvate liitlasvägede olulisust Eesti riigile ja ühiskonnale. Eestisse saabus 2017. aasta kevadel liitlasriikidest ligikaudu 1000 kaitseväelast, kelle tegevuse raamriigiks oli Ühendkuningriik, ning panustasid ka Prantsusmaa ja Taani. Loomekonkursist vaata lähemalt siit.

2018 Eesti NATO Ühing viis läbi loomekonkursi mille teemaks oli “Tunne riigikaitse ajalugu” ja väljundiks orienteerumiskaardi koostamine. Vanusepiirangut konkursil ei olnud, kuna sooviti kaasata kogu ühiskonda. Võistlustööd kajastasid Eesti sõja- ja riigikaitseajalooga seotud olulisi asukohti. Võitjad kuulutati välja ning neid autasustati 26. oktoobril Eesti Sõjamuuseumis Viimsis. Vaata lähemalt siit.

2019. aastal viis Eesti NATO Ühing läbi loomekonkursi “70-aastane NATO 15 aastat Eestis”, mille raames esitasid 16-19 aastased noored enda loodud video teemal “70-aastane NATO 15 aastat Eestis”. Projekt toimus koostöös Kaitseministeeriumiga, Haridus- ja Teadusministeeriumiga, NATO peakorteri ning NATO kiirreageerimiskorpuse staabiga (Allied Rapid Reaction Corps Headquarters). Meeskondade suuruseks oli lubatud 2-4 inimest ning kaasata ka koolipoolne juhendaja. Loomekonkursi peamiseks sihtrühmaks olid koolinoored (eesti- ja venekeelsed noored) vanuses 16-19 aastat. Videoprojekti tehnilisteks kriteeriumiteks oli: video pikkuseks 1-5 minutit, eesti-, vene- või inglisekeelne, sisuks NATO-teemaline õppematerjal. Loomekonkursile laekus 42 videot, millest 40 vastasid kriteeriumitele. Loomekonkursi võidureis viis noored 15.-18.07.2019 Ühendkuningriigis paiknevasse NATO kiirreageerimiskorpuse staapi (Allied Rapid Reaction Corps Headquarters).

2020. aastal viis Eesti NATO Ühing esmakordselt läbi sotsiaalmeedias toimunud noortekonkursi “Disaini meile slogan!”. Konkurss oli suunatud Eesti õpilastele vanuses 16 – 19. Projekti eesmärgiks oli suurendada noorema publiku teadmisi riigikaitsest ja NATO tegevustest ning panna osalejaid uurima NATO ning sellega seotud teemade kohta. Samuti oli eesmärgiks kaasata enam noori ning parandada ja laiendada dialoogi NATO esindajate ja noorema publiku vahel.

2021. aastal toimus Riigivanem August Rei Sihtasutuse, Eesti NATO Ühingu ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi koostöös August Rei 135. sünniaastapäeva tähistamiseks esseekonkurss. Osalesid 9.-12. klassi õpilased vanuses 15-19 eluaastat (juhendit vt siit).

2022. aastal toimus Riigivanem August Rei Sihtasutuse, Eesti NATO Ühingu ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi koostöös August Rei 136. sünniaastapäeva tähistamiseks esseekonkurss. Osalevad 9.-12. klassi õpilased vanuses 15-19 eluaastat (juhendit vt siit)