Tegevbüroo

KRISTA MULENOK

Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

+372 5118080

krista.mulenok@eata.ee

Krista Mulenok on hariduselt nii õigus- kui majandusteaduse magister ning omab juhtimiskogemust ettevõtluses ja julgeoleku vallas üle 20 aastat, neist viimased 12 Eesti NATO Ühingu juhatuse esimehena. 2016-2019 oli ta NATO esimese naised, rahu ja julgeolek kodanikuühiskonna töögrupi liige (2023 aastal valiti ta taas töögruppi). 2020-2023 oli ta NATO Ühingute katuseorganisatsiooni Atlantic Treaty Association (ATA) asepresident. 

Krista on abielus ja 2 tütre ema.

2014 aastal osales Krista tänu Sky Plusi raadiomängule üksikkandidaadina Euroopa Parlamendi valimistel. Olles edukas kandidaat, tehti valimiste järel viie erakonna poolt ettepanek poliitikasse minekuks. Sellest Krista aga loobus ning otsustas jätkata kodanikuühiskonnas, pannes erilist rõhku just kodanikukaitse valdkonna arendamisele Eestis.

EATA juhatuse esimehena peab Krista oluliseks tugevdada julgeoleku ja kaitsealast koostööd Euroopa Liidu ja NATO vahel, kuid ka naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse eest seismist. Kriisiolukorras on naised paremad läbirääkijad, sõjakoldes tulemuslikumad rahutegijad. Naistel on eriline vastutustunne ja oskus kuulata südame häält. 

MARICA LILLEMETS

Meediakonsultant

marica.lillemets@eata.ee

Marica Lillemets on elukutselt ajakirjanik, magister, lõpetanud Tartu Ülikooli 1983. aastal, pärast mida on ta töötanud majandusajakirjanikuna, toimetajana ja/või saatejuhina Aja Pulsis, Eesti Ekspressis, TV3-s ja ETV-s kokku ligi 22 aastat. 

Hiljem on Marica täiendanud end rahvusvahelise majanduse, panganduse, äriajakirjanduse ja organisatsiooni juhtimise alal nii Tallinnas, Londonis kui ka Dublinis. Lisaks on ta töötanud peale Eesti ka USA-s, Venemaal ja mujal, kokku kuues eri riigis.

Meedianõunikuna on Marica Eesti NATO Ühinguga teinud koostööd juba üle 15 aasta, korraldades Ühingu suhteid ajakirjandusega.

KADRI VIIRAND

Sotsiaalmeedia haldamine

info@eata.ee

KARL MATTIAS SEPP

Projektijuht

info@eata.ee

Karl Mattias Sepp on hoidnud mitmeid ameteid ja tiitleid – president Tallinna Ülikooli väitlusklubis, Eesti meister väitluses, Tallinna noortevolikogu esimees, peakokk Norras, praktikant sotsiaalministeeriumis, päevajuht NATO aastapäeval ja esindanud Eesti noori Euroopa Nõukogus.  “Tegelikult jõudsin ka Eesti NATO Ühingusse läbi ühe omamoodse ameti – töövari. Nimelt pidin tulema tutvuma EATA tööga üheks päevaks. Sellel päeval tutvusin Krista ja Hediga. Ühel hetkel märkasin, et vesteldes NATOst, ühingust, minevikust-olevikust on möödunud märkamatult juba 6 tundi. Lakkamatu arutelu ajal viskasin ka paar ideed üles, mida võiks NATO 70. aastapäeva osas teha 2019. aastal. Krista Mulenok kutsus mind järgmisel päeval korraldusmeeskonnaga tutvuma ja siis, nagu nad ütlevad, ‘rest was history’”. Karl vastutab hetkel sisuloome eest selleaastasel üritusel – NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud 2022.

KERSTI SIILIVASK

Projektijuht

kersti.siilivask@eata.ee

Kersti Siilivask on alates 2015. aastast Eesti NATO Ühingu liige ja projektijuht ning YATA Estonia president 2015-2021.

Projektijuhina on edukalt läbi viinud Holokausti mälestamisele pühendatud konverentsi „Kas ajaloost on võimalik õppida?“, Balti-Vene Noortefoorumi Leedus ning 6 aastal “Naised, rahu ja julgeolek” konverentse.

Järgmiseks eelseisvaks projektiks on 2022 toimuva „ÜRO resolutsioon 1325: naised, rahu ja julgeolek“ konverentsi korraldamine. Rahvusvahelisel konverentsil arutletakse naiste kaasamise olulisuse üle julgeolekuprotsesside tagamisel nii maailma kui ka kohalikus perspektiivis.

Kerstil on lõpetanud Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete magistriõppe.

HINDREK LOOTUS 

Projektijuht

MARIITA MATTIISEN

Vabatahtlik

DMITRI DRJUKOV

Vabatahtlik

HEIDI TORMET

Vabatahtlik