NATO

Põhja Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO) on loodud 4. aprillil 1949, mil kirjutati alla Põhja-Atlandi lepingule, mida tuntakse ka Washingtoni lepingu nime all (jõustunud 24. augustil 1949). Asutajaliikmeteks on Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Itaalia, Island, Kanada, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Taani. Hilisemate laienemistega on juurde lisandunud 1952. aastal Kreeka ja Türgi, 1955. aastal Saksamaa, 1982. aastal Hispaania, 1999. aastal Poola, Tsehhi Vabariik, Ungari, 2004. aastal Eesti, Bulgaaria, Leedu, Läti, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ning 2009. aastal Albaania ja Horvaatia. 2017. aastal liitus Montenegro. 2020. aastal Põhja-Makedoonia ning 2023. aastal Soome.

Kogu NATO eksisteerimise aja võib jadaga kolmeks: 1. NATO sünd ja külm sõda (1949-1991) 2. Euroopa taasühendamine (1991-2001), 3. NATO pärast 9/11 sündmusi (alates 2001).

Alati on aga olnud NATO peamine ja kestevaks eesmärgiks kindlustada ja kaitsta nii poliitiliste kui ka sõjaliste vahenditega liikmesriikide vabadust ja julgeolekut.

Kolm põhiülesannet, mis kõik aitavad tagada alliansi liikmesriikide julgeolekut.

  1. Washingtoni lepingu 5. artikli kohaselt aitavad NATO liikmesriigid alati üksteist kaitsel rünnaku vastu. Lähtutakse põhimõttel: relvastatud rünnak ühe või mitme liikmesriigi vastu loetakse rünnakuks kõigi liikmesriikide vastu. See kohustus on kindel ja siduv.
  2. NATO käsutuses on ainulaadne ja toekas kogum poliitilisi ja sõjalisi vahendeid igasuguste kriiside ohjamiseks. Neid rakendatakse, et ohjata alliansi julgeolekut mõjutada võivaid arenevaid kriise enne nende paisumist konfliktideks, et lõpetada alliansi julgeolekut mõjutavaid puhkenud konflikte ning et aidata kindlustada konfliktijärgses olukorras stabiilsust, mis toetab Euro-Atlandi julgeolekut.
  3. Koostöine julgeolek. Partnerlussidemete kaudu asjaomaste riikide ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega tegeleb allianss aktiivselt rahvusvahelise julgeoleku kindlustamisega, osaledes tegusalt relvastuskontrollis, massihävitusrelvade leviku tõkestamises ja maharelvastamises ning hoides oma ust lahti kõigile Euroopa demokraatlikele riikidele, kes vastavad NATO standarditele.

Tutvu Washingtoni lepinguga
NATO peakorteri koduleht: www.nato.int