NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud

Rahvusvaheline noortekonverents „NATO ja EL ümarlaud“ on rahvusvaheline konverents, mille eesmärk on tõsta noorte teadlikkust rahvusvahelise julgeolekupoliitika valdkonnas. NATO-Euroopa Liidu ümarlauda korraldab Eesti NATO Ühing koostöös NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna, Eesti Diplomaatide Kooli, Friedrich Eberti Fondi, Eesti kaitseministeeriumi ja välisministeeriumiga.

 

„NATO ja EL ümarlaud“ sai alguse 2013. aastal, kui Tallinnasse kogunesid 19 riigi üliõpilased arutlemaks NATO ja Euroopa Liidu tuleviku üle. Konverents toimus 4.-6.aprillil koostöös Euroopa Maja, välisministeeriumi ning Friedrich Eberti Fondiga. Konverentsile kandideeris osalema kokku 120 üliõpilast ja noort ametnikku, kelle seast osutusid valituks 50. Neil õnnelikel avanes võimalus osa saada Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpias toimunud paneeldiskussioonidest ja tunnustatud lektorite ettekannetest. Teemadena olid arutlusel all NATO ja EL kaitsekoostöö võimalused ja väljakutsed, Afganistani tegevuskava pärast liitlasvägede lahkumist 2014. aastal, NATO pro- või reaktiivne olemus, ning NATO-Venemaa partnerlussuhted ja koostöövõimalused. Pärast paneeldiskussioone suundusid noored Saka mõisasse Ida-Virumaal ja alates 2013. aastast sai traditsiooniks seal korraldada NATO simulatsioone, mille käigus pannakse end proovile nii väitlemisoskuses, kui diplomaatilise konsensuse saavutamises.

2014. aastal toimus ümarlaud Tallinnas hotellis Palace ning sarnaselt eelmisele aastale taas 4.-6. aprillil. Sellega tähistati ka NATO 65. aastapäeva täitumist. NATO peakorterit oli ümarlaual esindamas avaliku diplomaatia Balti suuna juht pr. Guna Šnore. Ümarlaual räägiti muuseas avameelselt NATO koostööpartnerite Rootsi, Soome ja Austriaga tihenenud kontaktidest. Kohal olid kõigi NATO riikide esindajad Eestis, samuti Moldova, Ukraina ja Rootsi diplomaadid ja julgeolekueksperdid. Saka mõisas võtsid noored fookusesse sellised teemad nagu olukord Ukrainas, lahendused Kaukaasias, Arktika julgeolek ning naiste õigused. Kokku osales ümarlaual 44 noort 20st riigist. Ürituse korraldamisel tehti koostööd NATO peakorteri, Eesti Välispoliitika Instituudi, välisministeeriumi ning Friedrich Eberti Fondiga.

2015. aastal võttis konverentsist osa juba 53 üliõpilast 24st riigist. Peateemadeks olid seekord mitmepoolsed suhted NATO liitlaste vahel ning rahvusvaheline koostöö küberkaitse vallas. Üritusse olid kaasatud mitme NATO liikmesriigi Eestis resideerivad diplomaadid. Ümarlaual esinesid teiste hulgas Saksamaa kaitseatašee Soomes ja Eestis, kolonelleitnant Konstantin Bellini, Ukraina Riikliku Strateegiliste Uuringute Keskuse vanemteadur pr. Hanna Shelest, NATO Küberkaitsekeskuse rahvusvaheliste suhete nõunik Siim Alatalu, Tartu Ülikooli külalisprofessor Andrey Makarychev, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm jpt. Konverents toimus 2.- 4. aprill koostöös NATO peakorteri, Friedrich Eberti Fondi, Eesti Välispoliitika Instituudi ning välisministeeriumiga.

2016, 31.03-02.04 toimus Rahvusvaheline noortekonverents „NATO ja EL ümarlaud“ neljandat korda. Korraldajatel oli üheks eesmärgiks säilitada eri riikidest pärit osalejate suur hulk, samal ajal tõstes kandidaatide professionaalset taset. Rahvusvaheline konverents bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele sisaldas esimesel päeval loenguid NATOst ja Euroopa Liidust, rahvusvahelisest julgeoleku- ja välispoliitikast ning välispoliitika tulevikusuundumustest. Järgneval kahel päeval toimus NATO töö simulatsioon, mis pani osalejad NATO liikmesriikide rolli ning suurendas üliõpilaste väitlusoskusi ja teadmisi kaitsepoliitikast ning kaitsekoostööst. Konverents toimus koostöös välisministeeriumi, NATO peakorteri, Eesti Välispoliitika Instituudi ja Friedrich Eberti Fondiga, ning leidis aset välisministeeriumi konverentsisaalis ja Saka mõisas. Esimesel päeval osales lisaks tudengitele ka eksperte ja saatkondade esindajaid. Kokku osales esimesel päeval ca 100 inimest, ümarlaua simulatsioonil osales ca 50 üliõpilast.

2017. aastal toimus konverents Riigikogu konverentsisaalis, kus osalejaid oli üle 100 inimese umbes 30st riigist. Osalejateks olid nii suursaadikud, eksperdid, poliitikud, teadurid, kui ka noored eksperdid ja tudengid. Peamiste teemadena käsitleti NATO ja Euroopa Liidu võimaliku tihedama koostöö aluseid, võimalikku kaitsekoostööd ning ka koostööd hübriidohtude kontekstis. Esinejate seas võtsid sõna Eesti Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet, NATO küberkaitse kompetentsikeskuse direktor Sven Sakkov, Mike Winnerstig Rootsi kaitseuuringute agentuurist jpt. Konverentsi paneelide inglisekeelset kokkuvõtet saab lugeda SIIT. Konverentsile järgnes traditsiooniliselt kahepäevane NATO töösimulatsioon 54-le noorele eksperdile ja üliõpilasele Saka mõisas. NATO-EL ümarlauda korraldas Eesti NATO Ühing koostöös välisministeeriumi, kaitseministeeriumi, NATO peakorteri ja Friedrih Eberti Fondiga. Paneeldiskussioone saab meie Youtube kanalil ka järelvaadata

2018. aastal toimus konverents Tallinna Ülikoolis ning sel aastal keskenduti uutele arengutele hübriidsõjas, Euroopa Liidu ja NATO koostööle küberkaitse ja strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas ning ühiskonna vastupanuvõimele valeinformatsiooni ja propaganda suhtes. Lisaks tähistati NATO 69. aastapäeva. Paneeldiskussioonidel esinesid eksperdid Belgiast, Taanist, Eestist, Soomest, Saksamaalt, Lätist ja USA-st. Konverentsist võttis osa 57 noort ametnikku ja diplomaatiaüliõpilast kokku ligi 30st riigist, lisaks Eestis resideeruvad suursaadikud, diplomaatiaüliõpilased ja julgeolekueksperdid. Paneeldiskusioonidele järgnes NATO simulatsioon Saka mõisas 5. ja 6. aprillil. Konverentsi toetasid Friedrich Eberti Fond, NATO peakorter, kaitseministeerium ja välisministeerium. Konverentsi paneeldiskussioonide inglisekeelset kokkuvõtet saab lugeda SIIT.

2019. aastal 04.-06.04. toimus rahvusvaheline noortekonverents „NATO ja Euroopa Liidu ümarlaud“ Eesti NATO Ühingu korraldamisel 7ndat korda. Konverentsi eesmärgiks oli kutsuda kokku noored eksperdid üle maailma, et rääkida ja arutada välis- ja julgeolekupoliitika teemadel ning NATO ja Euroopa Liidu võimalikest koostöökohtadest. 2019. aastal tähistasime noortekonverentsiga NATO 70. aastapäeva. NATO ja Euroopa Liidu ümarlaua esimene päev toimus Hilton Tallinn Park hotellis, kus osales kokku umbes 120 inimest. Lisaks 60le noorele eksperdile erinevatest riikidest osalesid esimese päeva konverentsil suursaadikud, erialaeksperdid, poliitikud, ministeeriumite töötajad, ülikoolide esindajad. Teine ja kolmas päev viidi läbi Saka Mõisas ning Narvas Ida-Virumaal, kus toimusid simulatsioonid.

2020. aastal toimus 10.-12. 09. rahvusvaheline noortekonverents „NATO ja Euroopa Liidu ümarlaud“ Eesti NATO Ühing korraldamisel 8ndat korda. COVID-19 tõttu lükkus seekord konverents aprillist septembrisse. Konverentsi eesmärgiks oli kutsuda kokku noored eksperdid üle maailma, et arutleda välis- ja julgeolekupoliitika teemadel ning NATO ja Euroopa Liidu võimalikest koostöökohtadest. Kuna paljud noored ei saanud reisida COVID-19 piirangute tõttu, siis osalesid nad üritusel interneti vahendusel. NATO ja Euroopa Liidu ümarlaua esimesel päeval toimusid paneelarutelud Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinnas, kus osales pea 100 inimest. Lisaks 55le noorele eksperdile erinevatest riikidest osalesid esimese päeva konverentsil suursaadikud, erialaeksperdid, poliitikud, ministeeriumite töötajad, ülikoolide esindajad. Teine ja kolmas päev viidi läbi Saka mõisas ning Narvas Ida-Virumaal, kus toimusid simulatsioonid.

2021. aastal 28. mail toimus Tallinnas Park Inn by Radisson Meriton hotellis Eesti NATO Ühingu korraldamisel 9ndat korda NATO-Euroopa Liidu ümarlaud. Sellele järgnes 28. ja 29. mail diplomaatia töötuba ja Põhja-Atlandi Nõukogu (NAC) töö simulatsioon Laulasmaal. Sel aastal oli konverentsi fookuses globaalne turvalisus pandeemia ajal ja NATO ning Euroopa Liidu võitlus desinformatsiooni vastu. Ürituse avapäeval Tallinnas oli erialaeksperte kuulamas ligi 40 noort eksperti 13st riigist.

2022. aastal 8.-9. aprillil toimus Tallinnas Park Inn by Radisson Meriton hotellis Eesti NATO Ühingu korraldamisel 10-ndat korda NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud. Sellele järgnes diplomaatia töötuba ja Põhja-Atlandi Nõukogu (NAC) töö simulatsioon Laulasmaal. Sel aastal oli konverentsi fookuses Euroopa Liidu Strateegiline Kompass, NATO 2030 strateegiline kontseptsioon, sõda idarindel ja NATO ning Euroopa Liidu võimekus tegeleda küberkuritegude ja desinformatsiooniga. Ürituse avapäeval Tallinnas osalea 100 noort eksperti ja ametnikku 25 riigist. Ürituse töökeeleks oli inglise keel. NATO-Euroopa Liidu Ümarlauda toetasid NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakond, Friedrich Eberti Fond, Eesti kaitseministeerium ja välisministeerium.

2023. aastal leidis 20.-21. aprillil aset Eesti NATO Ühingu korraldamisel 11-ndat korda NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud.