Suvetuur

2015 suvel toimus Eesti NATO Ühingu Suvetuur, mille raames liikus Eesti NATO Ühingu tuumik ringi mööda Eestimaa eri paiku, tutvustades oma tegevust ning lisaks võttis vastu uusi liikmekandidaate. Lisaks NATOt puudutavale infomaterjalile olid kaasas parimad tööd Eesti koolinoorte fotokonkursilt „Mina ja riigikaitse“, mille võitjad kuulutati välja 10. juunil. Samuti esitleti NATO Parlamentaarse Assamblee 60. aastapäevale pühendatud esseevõistluse parimaid töid, mis annavad aimu, kuidas noored näevad oma sidet riigikaitsega ja mida peavad oluliseks turvatunde tagamisel. Lisaks on tunnistatud Eesti NATO Ühing Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse poolt kõige sooteadlikumaks MTÜ-ks. Suveüritustel oli võimalik tutvuda Ühingu tegevusega ÜRO resolutsioon 1325 Naised, rahu ja julgeolek temaatikas. NATO Ühingu teabetelk ja aktivistid alustasid 30. mail Tallinnas Vabaduse väljakul Maailmapäeval ning lõpetasid Läänemaal Koolirahva suvepäevadel 27. augustil. Eesti NATO Ühingu juhataja Krista Mulenok: „Julgeolek ja turvatunne on iga kodaniku jaoks oluline igapäevaelu osa./…/ Hästi-informeeritud kodanik on osa turvalisest riigist. Selle eesmärgi nimel meie ühing tegutsebki“.