Ajajoon

Eesti NATO Ühing tähistab sel aastal 22. sünnipäeva. Selle ajaga on nii maailmas kui Eestis toimunud suur hulk sündmusi ning täiskasvanuks sirgunud isegi uus põlvkond, kellede jaoks sündmuste algus jääb aega kui neid polnud veel sündinudki. Järgnevalt on sul võimalus koos meiega istuda virtuaalsesse ajamasinasse, et teha väike rännak läbi nende aastate.

Nii sündis sajandivahetusel idee luua teiste NATO riikide eeskujul ka Eestis NATO tegevust ja liikmelisust tutvustav vabaühendus. Algatusrühma kuulusid Tiia Kurik, Madis Mikko, Liis Klaar ja Trivimi Velliste.

2. veebruaril 2001 aastal toimub välisministeeriumi saalis Eesti NATO Ühingu asutamiskoosolek. Nõukogu esimeheks valitakse Kalev Stoicescu ja juhatajaks Jörgen Siil. Ühingu peamiseks eesmärgiks saab tutvustada Eesti üldsusele NATO’t.

Esimesel tegevusaastal korraldati loengusarja “Räägime NATO’st” ja korraldati erinevaid seminare koostöös NATO teabekeskusega ning toimus NATO Ühingute katuseorganisatsiooni ATA (Atlantic Treaty Association) delegatsiooni visiit Eestisse, mille järel sai Eesti NATO Ühing ka ATA liikmeks.

2002 aasta novembris sõidavad Balti NATO Ühingute koostööprojekti „Next Stop-NATO“ raames EATA esindajad NATO tippkohtumisele Prahas. 2002. aastal saab Eesti ametliku kutse liituda NATO’ga.

26. märtsil 2003. aastal allkirjastatakse NATO ühinemisprotokollid seitsme uue liikmesriigiga, kellede seas on ka Eesti. Liikmesriikides algab ratifitseerimisprotsess.

Aasta hiljem annab Eesti Vabariigi peaminister Juhan Parts USA välisministrile üle Põhja-Atlandi lepinguga ühinemise kirja. Eestist saab nüüdsest NATO liige.

2005. aasta septembris toimub Tallinnas NATO Ühingute katuseorganisatsiooni Atlantic Treaty Association’i 51. peaassamblee, kus osaleb üle 200 väliskülalise.

2008. aasta novembris toimunud Ukraina komisjoni korraldamisele aitasid kaasa ka EATA vabatahtlikud. Üritus tõi Tallinnasse USA, Tšehhi, Rumeenia, Läti, Leedu, Türgi, Ukraina, Taani ja Albaania kaitseministrid ning NATO peasekretäri Jaap de Hoop’i

2010. aastal toimub Tallinnas NATO liikmesriikide välisministrite tippkohtumine, mille üheks peakorraldajaks on ka Eesti NATO Ühing.

Ühtlasi korraldas Eesti NATO ühing Tallinnas Vabaduse väljalul NATO päeva, kus huvlistel oli võimalik saada osa NATO teemalistest aruteludest, nautida ansambel Smilersi esinemist ja vaadata dokfilmi “Afganistan otsib superstaari”. Arutelusid vahendasid üldusele Kuku raadio ja Delfi.

2011. aastal asutatakse EATA kaasosalusel Carolin Illenzeeri Fond, kelle eesmärgiks on koguda vahendeid teenistuses langenud või vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetuseks.

2011. aasta aprillis toimub esimest korda Balti-Vene Noortefoorum.

2012. aastal toimub Eestis esimest korda ÜRO Julgeoleku Nõukogu resolutsiooni „Naised, rahu ja julgeolek“ ümarlaud.

2013 aastaö toimub esimest korda rahvusvaheline noortekonverents „NATO & EL ümarlaud“ kuhu kandideeris kokku 120 tudengit ja noorametnikku ning kellest osalema valiti 50. Konverentsi paneelide osa toimub Tallinnas Olümpia hotellis ning simulatsioonide ja väitlusvõistluse osa Ida-Virumaal Saka mõisas.

7. mail 2013 toimub kolmas ümarlaud sarjast „Naised, rahu ja julgeolek“, kus osaleb esimest korda ka kõrgetasemeline välisesineja, endine Soome kaitseminister Elisabeth Rehn. Paneel sai märkimisväärset vastukaja ka meedias.

2013 aasta suvel korraldab EATA koostöös Riigikaitse Rügemendiga Tallinna ning Ida-Virumaa noortele laagri „Riigikaitse alused“ eesmärgiga tutvustada riigikaitse aluseid, Kaitseväge ja Kaitseliitu. Ühtlasi propageeriti sellega riigikaitseõpetust gümnaasiumitele.

2014 aasta jaanuaris saadab George W. Bush EATA liikmetele tervituse NATO-ga liitumise 10-nda aastapäeva puhul.

2014. aasta 28. märtsil toimub Riigikogu valges saalis raamatu “Eesti NATO lugu 1991-2004” esitlus. Raamatus on kokku võetud Eesti NATO’sse saamise asjaolud ja tähtsündmused. Raamatu koostamisele aitas kaasa üle 30ne autori.

NATO’ga liitumise 10nda aastapäeva tähistamiseks korraldab EATA suurejooneilise ürituse Lennusadamas, kus näidatakse Eesti ja liitlaste sõjatehnikat ning esinevad välispoliitika ja sõjanduse asjatundjad. Just sel üritusel oli esmakordselt võimalus soetada “Anname au” kampaania sinililli.

2014. aasta kevadel külastab Eestit NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen, millele eelnevalt kiidab Põhja-Atlandi nõukogu heaks NATO kohaloleku suurendamise Balti riikides. Viimase raames asub Tapale USA soomusüksus.

Kusjuures sama aastal võidab NATONIA mäng NATO noorte loomekonkursi.

2014 aasta oktoobris toimub esimene konverents sarjast „Eesti julgeolek: minu panus“, mis on pühendatud tervikliku lähenemise elanikkonnakaitse aluste välja töötmisele. Konverentsi korraldati veel ka 2015, 2016 ja 2017 aastal ehk niikaua kuni Eesti Vabariigi Valitsus kiitis heaks tervikliku lähenemise kava elanikkonnakaitseks.

2015 aasta naistepäeval toimub Narvas projekti “Naised, rahu ja julgeolek” raames konverents, mis on pühendatud just piirlinna eripärast johtuvate julgeolekuteematele. Paneelides arutletakse piirilinna turvalisuse, sotsiaalse rahulolu ja riigikaitsesse panustamise võimaluste üle. Konverentsil osaleb üle saja inimese.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis avatakse koostöös EATA’ga küberkaitse õppesuund, mis pälvis ka „Aasta Haridustegu 2015“ ja „European Crime Prevention Award” auhinnad.

2016 aastal möödub 15 aastat EATA asutamisest, mille tähistamise raames toiumuvad terve aasta jooksul NATO-t ja julgeolekuteemasid tutvustavad üritused üle Eesti, koos Postimehega antakse vaälja arvamusartiklite sarja “Kümme müüti NATO kohta”, värske ilme saab EATA koduleht ning kord kuus hakkab ilmuma uudsikiri EATA liikmetele ja koostööpartneritele.

2016 aasta oktoobris toimub Brüsselis esimene NATO kodanikuühiskonna töögrupi paneel, kuhu oli kutsutud ka EATA. Kohtumisel esindas ühingut Krista Mulenok.

2016. aastal lähetab EATA esimest Korda Eesti noorte võistkonna rahvuvahelisele IT võistlusele “European Cyber Security Challenge”, kus osalejatel tuli lahendada erinevaid küberturvalisusega seonduvaid ülesandeid. Osalejate väljaselgitamiseks korraldas ühing koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega ja Kehtna Kutsehariduskeskusega üle-Eestilise eelvooru, mille võitjatele korraldati võistluseks valmistumise raames erinevaid temaatilsi koolitusi.

2017 aastal pälvib EATA vabatahtliku sõbra märgi, mida annab välja Eesti Külaliikumine Kodukant koos Siseministeeriumiga. Märk antakse organisatsioonidele, kes on vabatahtlike kaasamise põhjalikult läbi mõelnud ja korraldanud seda kooskõlas hea tavaga. Märgi andis pidlikul tseremoonial üle siseminister.

2018 aastal täitub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest, mille raames toimus terve aasta jooksul hulk erinevaid sündmusi üle kogu Eesti, milledest paljudest võttis moel või teisel osa ka EATA.

2018 sügisest kuni 2019 kevadeni korraldab EATA üritustesarja “NATO 70/Eesti 15”, mis oli pühendatud Eesti NATO’sse kuulumise aastapäevale ja NATO 70 aastaseks saamisele. Erinevad avalikud üritused, seminarid ja loomekonkursid olid suunatud nii eesti- kui venekeelsetele noortele, õpetajatele aga ka kogu avalikkusele ja pälvisid sooja vastuvõttu.

2019 aasta kevadel toimub NATONIA online mängu rahvuvaheline võistlus, mille võitjad saavad preemiaks reisi Brüsselisse NATO peakorterisse

2019. aasta oktoobris näeb ilmavalgust EATA, Haridus- ja Teadusministeeriumi, TalTech, Eesti Informaatikaõpetajate Selts ja Kehtna Kutsehariduskeskuse koostöös küberkaitse valikkursuse digiõpik gümnaasiumile.

Eesti tiim osaleb 2019 oktoobris NATO 70 võistlusjooksul Budapestis, kus tuli läbida 10 kilomeetrit. Eestit esindasid Mark Abner ja EATA liikmed Hindrek Lootus, Kersti Siilivask, Krista Mulenok ja Peeter Võsu.

Koostöös Suurbritannia saatkonnaga korraldab EATA 2019 aasta novembris noortele suunatud ja NATO 70ndale astapäevale pühendatud mitmeosalise meistriklassi, kus noortel on võimalik kohtuda Suurbritannia kaitseatašee kolonelleitnant Matthew Hing’ga, suursaadik Theresa Bubbear’ga ja briti sõduritega, et arutleda hübriidohtude ning erinevate NATO liikmesriikide julgeolekuprobleemide üle.

Ühtlasti toimub sama aasta novembris NATO70 projekti raames tallinas EATA poolt korraldatud ekspertide ümarlaud, mille kokkuvõte edastatakse NATO juhtkonnale Brüsselis ja “Transatlantic Policy Planners Meeting”ule Londonis.

2020 aasta alguses võtab maailmas võimust koroonaviiruse pandeemia, mille tõttu suletakse paljude riikide piirid ning kehtestatakse erinevaid kogunemis-, liikumis- ja tegevuspiiranguid. EATA asub otsima uusi viise, kuidas tekkinud oludes tegutseda. Appi võetakse webinarid, erinevad videolahendused ja sotsiaalmeedia kampaaniad. Kuna koolides on õppetöö distantsõppele viidud, siis annab EATA välja õppevideo gümnaasiumitele, milles tutvustatakse NATO’t, EATA’t, NATONIA mängu ja kaasaegse infosõja erinevaid aspekte.

2020 aasta juunis toimub NATO, Eesti Vabariigi Välisministeeriumi Kanada Suursaatkonna ja Eesti NATO Ühingu eestvedamisel ümarlaud “Naised, rahu ja julgeolek”, mille otstarve oli koguda ja kaardistada naiste arvamusi ja hoiakuid julgeoleku ja riigikaitse vallas.

29. juulil valiti esimest korda NATO Ühingute katuseorganisatsiooni Atlantic Treaty Associationi üks asepresidentidest Balti riikidest. Ühingu presidendiks valiti USA'st Jim Townsend ning asepresidentideks Alex Serban Rumeeniast ja Werner Fasslabend Austriast ja Krista Mulenok Eestist.

EATA käivitas sotsiaalmeediakampaania TÕE SÕNA, et informeerida eri ühiskonnagruppe sellest, mis on 21. sajandi infosõda ja kuidas seda ära tunda ning vältida enesega manipuleerimist.

05.10.2021

Eesti NATO Ühing võõrustab Jaapani suursaadikut hr Kitaokat.

08.04.2022

Peaminister Kaja Kallas esines konverentsil "NATO-EU Ümarlaud"

04.11.2022

Ukraina riigiga solidaarsuse üles näitamiseks on Balti-Vene Noortefoorumist saanud Balti-Ukraina Noortefoorum. Üritusel osalevad ka esindajad NATO-st.

25.11.2022

Konverents "Naised, rahu ja julgeolek" käsitleb esimest korda sooperspektiivi rakendamise nõunike rolli üle relvajõududes.

04.04.2023

Soome liitub NATO-ga ning Soomest saab 31. liikmesriik.

Pilt: PX_MEDIA

12.04.2023

Eesti NATO Ühingu liikmete väljasõit Euroopa Parlamenti ja NATO-sse Brüsselis

20.04.2023

NATO-Euroopa Liidu Ümarlaua avab president Alar Karis

12.07.2023

Eesti NATO Ühingu esinaine esindas ühingut NATO Summitil Vilniuses