Liikmeüritused

2021. aastal täitus Eesti NATO Ühingu asutamisest 20 aastat ning sel puhul intervjueeris EATA mitmeid oma liikmeid. Intervjuusid saab vaadata siit.

Lühikest videot ülevaatega EATA 20-aastasest ajaloost saab vaadata siit

Eesti NATO Ühingul oli 1.1.2022 seisuga 254 liiget. Tore on tõdeda, et mitmetest EATA algusaastatel ja ka hiljem liikmeks astunud noorest üliõpilasest on tänaseks sirgunud edukad poliitikud, kõrged riigiametnikud, väärikad diplomaadid, edukad ärimehed, kes patriootlikult ja kaitseteadlikult Eesti elu edendavad ning riigi kaitset ja mainet kõrgel hoiavad. EATA liikmeskond on 20 tegevusaasta jooksul kasvanud ja suhtlus tihenenud. Liikmeskond on huvitatuselt ja sisult muutunud omamoodi aina sügavamaks.

Eesti on ka alates 2001. aastast ka rahvusvahelise katusorganisatsiooni Atlandi Lepingu Ühing (Atlantic Treaty Association, ATA) ning ATA noorteorganisatsiooni Youth Atlantic Treaty Assocoation, YATA liige. ATA on sõltumatu organisatsioon, mis koondab poliitilisi juhte, akadeemikuid, sõjaväelasi ja diplomaate, et toetada NATO tegevust. ATA loodi 1954. aastal aga pärast külma sõja lõppu on ATA roll muutunud. ATA teeb igapäevaselt rahvusvaheliselt väga tihedat koostööd. Eesti NATO Ühing EATA on ATA liikmena sellesse igakülgselt kaasatud. EATA juhatuse esimees Krista Mulenok on ka ATA asepresident alates 2020 aasta juulist.

Lisaks avalikele ja erinevas formaadis üritustele on EATA liikmetele mõeldud traditsioonilised regulaarsed üritused: üldkogu toimub reeglina veebruaris; suvelõpuüritus augusti lõpus; ning aastalõpuüritus novembri lõpus. Need on kogunemised, kus liikmed saavad omavahel silmast-silma kohtuda, arutleda ning otsuseid vastu võtta, vestelda vabas õhkkonnas ja nõu pidada erinevate ekspertidega aktuaalsetel julgeolekuvaldkonna teemadel.

Eesti NATO Ühingu liikmetele saadetakse regulaarselt Eesti NATO Ühingu tegevust kajastavale teabele lisaks ka ATA ja teiste koostööorganisatsioonide tegevusi ja rahvusvahelisi sündmusti kajastavat informatsiooni. EATA liikmetele mõeldud regulaarses infokirjas vahendatakse lisaks muud huvitavat NATO ja julgeoleku teemalist informatsiooni, arvamuslugusid, raporteid, liikmete tegevuse ja saavutustega seotud sündmuse jpm.

Alates EATA asutamisest 2. veebruaril 2001. a. eesmärgiga tutvustada NATO tegevust ja suundi Eesti avalikkusele on ühingu liikmetele ja avalikkusele mõeldud üritusi olnud väga palju. Algusaegadel keskenduti lisaks NATO temaatika nähtavuse tõstmisele kogu ühiskonnas laiemalt ka EATA liikmesuse suurendamisele. Peamine soov oli suurendada avalikkuse informeeritust ja igakülgset toetust tulevasele NATOga liitumisele. Eriti tänuväärne koostöö tekkis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatega, Kaitseliidu, Kaitseväe, erialaliitude, erasektori, liitlasriikide saatkondadega ja mitmete fondidega, Riigikoguga, ning läbivalt kõigi Eesti valitsuskoosseisudega, kes toetasid ja kinnitasid Eesti kurssi NATO ja EL suunal. Ühiskonna toetus NATO suunal kasvas jõuliselt, ning on olnud läbi nende 20 aasta püsivalt väga tugev. Selles on oma suur panus olnud Eesti NATO Ühingul, mis on järjepidevalt teinud haridus- ja teavitustööd lisaks rahvusvahelises suhtluses ürituste läbiviimisele erinevatel tasanditel ja formaatides.

Alates asutamisest 2001. aastal on kogu 20 tegevusaasta jooksul toimunud pidevalt koolitusprogrammid, loengusarjad nagu „Räägime NATOst“, kohtumised, seminarid, foorumid, töötoad, avalikud üritused, liikmeüritused, suve- ja talvekoolid, NATO töö matkimismängud, erikoolitused nagu esmaabi, matka- ja ellujäämiskoolitused, erisündmused nagu sõjalennuvälja ja väeosade külastused, erinevad rahvusvahelised üritused, filmi- ja aruteluõhtud, hiljem lisandusid vebinarid jpm. Osaletud on väga paljudel rahvusvahelistel foorumitel ja kui eelarve pole võimaldanud neil kohal olla, siis leiti võimalusi sellegipoolest tasuta oma infomaterjale saata avalikkusele jagamiseks. Meedias on ilmunud pidevalt artikleid, tele- ja raadiosaateid, toiminud regulaarne uudiskiri, pidevalt kaasajastud kodulehte, toimivad koostöögrupid ja erinevad koostööformaadid, regulaarselt on tähistatud NATO päeva (NATO sünnipäeva puhul 4. aprillil), eestlaste loodud NATO mäng on võitnud rahvusvahelisi auhindu jpm.

2001-2004 oli EATA jaoks väga tihe tööperiood, mil Eesti tegi jõulisi pingutusi NATO liikmeks saamise nimel. Suursündmuseks Eesti jaoks oli  Praha tippkohtumisel 2002. aastal NATOga liitumiskutse saamine, 2003. aastal toimusid läbirääkimised ja liitumisprotokollide allkirjastamine ning 2004. aastal sai Eesti NATO täieõiguslikuks liikmeks. Selle tähistamine toimus laialdaste avalike üritustega. Ka 2010. aasta oli EATAle erakordselt väljakutseterikas ja töine, kuna Tallinnas toimus NATO välisministrite mitteametlik kohtumine, mille korraldamisel EATA oli välisministeeriumile peamiseks partneriks. See oli seni üldse kõige suurem rahvusvahelise tasandi NATO sündmus Eestis.

Olulisemaid EATA liikmeüritusi

2001  –  EATA liikmeüritused

2. veebruar – Eesti NATO Ühingu asutamine. Valiti esimene juhatus. Algas tõsine töö NATO tutvustamisel Eesti avalikkusele ja koolituste käimalükkamine. Asutamisest alates toimus kiire EATA populaarsuse ja liikmesuse kasv. Algasid regulaarsed infopäevad, seminarid, foorumid, töötoad, esinemised, kohtumised jpm. Meedia kajastas üha rohkem NATO temaatikat. Toimusid ka esimesed suvepäevad Muraste Piirvalvekoolis koostöös Eesti Euroopa Liikumisega. Algus pandi NATO Ühingu liikmeürituste traditsioonidele (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus). Eesti NATO Ühingu asutamisest ja algusaegadest loe lisaks ka siit.

2002  –  EATA liikmeüritused

Eesti sai Praha tippkohtumisel kutse NATOga liitumiseks. Sel puhul toimusid EATA korraldamisel arvukad temaatilised avalikud üritused ja koolitused, ning sündmus sai meedias palju kajastust. Lisaks tavapärased liikmeüritused (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus).

2003   –  EATA liikmeüritused

2003. aastal toimusid NATOga liitumise läbirääkimised. Teiste seas kirjutas Eesti alla NATOga liitumise protokollidele. Sel puhul toimusid EATA korraldamisel arvukad temaatilised avalikud üritused ja koolitused, ning sündmus sai meedias palju kajastust.

Lisaks tavapärased liikmeüritused (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus).

2004 – Eesti liitumine NATOga.

2. aprillil toimus seitsme uue liikmesriigi NATOga liitumise tseremoonia Brüsselis, mille raames heisati NATO peakorteri ette lisasaks senisele 19 liikmesriigi lipule seitsme uu liikmesriigi – Bulgaaria, Eesti, Leedu, Läti, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia – riigilipud. Selle ajaloolise suursündmuse tähistamiseks toimusid ka Eestis tähistamisüritused. Linnades ja maakondlikes keskustes toimusid liputseremooniad, kontserdid ja muud avalikud esinemised ning rahvapeod. Eesti NATO Ühing korraldas Tallinnas Vabaduse väljakul koostöös välisministeeriumi, kaitseministeeriumi, kaitseväe ja kaitseliiduga suure avaliku ürituse. Kaitseliit oli suureks abiks maakonnakeskustes rahvaürituste korraldamisel.  Vaatamiseks oli välja pandud sõjatehnikat, jagati „sõdurisuppi“, toimusid erinevad sõnavõtud, esinesid ansamblid, jagati NATO sümboolikaga meeneid, toimusid laste joonistusvõistlused ja esseekonkursid jpm. Liitlaste lennukid tegid piduliku ülelennu, trükimeedias ilmusid eriväljaanded ning televisioonis ja raadios erisaated.

Jätkus ka EATA tavategevus. Kui vaadata kõigele lisaks vaid NATO teemalisi üksikloenguid, mida EATA korraldas, siis ainuüks 2004. aastal toimus esinemisi kokku 25 koolis. Koolitati välja ka oma liikmeid, kes omakorda viisid koolitusi läbi. Ning pidevalt korraldati Eestit väisavate NATO liikmesriikide ja muude välisriikide kõrgetasemeliste esindajate esinemisi.

Lisaks tavapärased liikmeüritused (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus).

2005   –  EATA liikmeüritused

4. aprillil NATO sünnipäeva ja Eesti liitumise 1. aastapäeva tähistamine koostöös välisministeeriumiga.

27.09-01.10 toimus Tallinnas Atlantic Treaty Association (ATA) peaassamblee, millel osales üle 200 rahvusvahelise külalise, nende seas NATO riikide ministrid ja NATO tippjuhtkonna esindajad, 35 NATO ja partnerriigi sõsarorganisatsioonid. Kokku osales üritusel üle 450 inimese. See oli tõeline suursündmus Eesti jaoks ja poliitiliselt oluline teetähis, mis aitas kaasa Eesti kui uue NATO liikmesriigi nähtavuse suurendamisele ja huvide esindamisele. ATA peaassamblee ettevalmistused ja läbiviimine võtsid terve aasta väga pingelist tööd.

Lisaks ravapärased liikmeüritused (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus).

2006 – EATA liikmeüritused

Veebruaris toimus EATA 5. sünnipäeva tähistamine, lisaks tavapärastele liikmeüritustele (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus).

2007 – EATA liikmeüritused (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus)

2008 – EATA liikmeüritused (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus)

2009 – EATA liikmeüritused (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus)

2010 – EATA liikmeüritused

22.-23. aprill – NATO välisministrite kohtumine Tallinnas. NATO Ühing oli peamine välisministeeriumi partner selle kohtumise korraldamisel. NATO liikmesriikide välisministrid kohtusid, et arutleda NATO tuleviku jaoks olulistel teemadel, nagu uus strateegiline kontseptsioon, peakorterireform, NATO laienemine ja partnerlus, tuumaküsimused, raketikaitse ning NATO-Vene suhted. Tallinnas kogunesid ka ISAF-i Afganistanis panustavate riikide välisministrid, et arutada Afganistani arenguid. Kohtumisel osales kokku 48 välisministrit või nende esindajat (NATO formaat (28 liikmesriiki) ja ISAF panustajariikide formaat (48 riiki). Eesti NATO Ühing vastutas kohtumise korraldusliku ja organisatoorse töö eest. Sündmuse toimumiskoha korralduslikeks juhtideks-koordinaatoriteks olid samuti EATA inimesed. Sündmuse abipersonalina aitasid korraldusele kaasa 38 vabatahtlikku NATO Ühingust. Projekt algas ettevalmistava faasiga 1. septembril 2009 ja lõppes juunis 2010 otsade järeltegevustel ning kokkuvõtete tegemisega.

Lisaks toimusid tavapärased liikmeüritused (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus).

2011 – EATA liikmeüritused

Veebruaris EATA 10. sünnipäeva tähistamine, lisaks toimusid tavapärased  liikmeüritused (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus).

2012 – EATA liikmeüritused

25.-26.05 NATO Parlamentaarse Assamblee avaliku diplomaatia üritused kinos Artis koostöös NATO peakorteri ja välisministeeriumiga.

30.11-2.12 viidi Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute matkekeskuses läbi praktiline laager projekti “Riigikaitse ABC” raames, kus osales ligi 100 õpilast.

13.06. juunil toimus arutelu BALTOPS 2012 õppuste asekomandöri kontradmiral Russell Hardinguga. Aruteluõhtu suurendas projektist osasaanute hulka ning laiendas riigikaitsehuviliste ringi, panustades sel moel projekti eesmärkide täitmisesse (Riigikaitse ABC projekti raames).

Lisaks tavapärased liikmeüritusted (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus) toimusid

2013 – EATA liikmeüritused

Tavapärased liikmeüritused (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus).

2014 – EATA liikmeüritused

20.02. – üldkoosolekul esines Eesti suursaadik NATO juures, Lauri Lepik ning valiti uued nõukogu liikmed ning revisjonikomisjon. Lisaks tavapärastele liikmeüritustele (üldkogu, suvepäevad, aastalõpuüritus) osalesid EATA esindajad 29. mail toimunud ATA liikmete NATO ühingute üldkoosolekul Montenegros. Üldkoosolekule järgnes 2BS foorum.

2015 –  EATA liikmeüritused

Lisaks üldkogule veebruaris, toimus27.08 EATA liikmete suvelõpuüritus Eesti Sõjamuuseumis, kus muuseumi tegemistest ning Eesti riigikaitsepoliitika kujunemisest pärast Eesti iseseisvuse taastamist andis ülevaate muuseumi juht Hellar Lill. Samuti tutvuti muuseumi püsiekspositsiooniga ning sõjatehnika angaari väljapanekuga. Kohtumisel arutati ka edasist tegevuskava ja tehti kokkuvõtteid.

20.-21.11 toimus Eesti NATO Ühingu meeskonna aastalõpu-planeerimisüritus Laulasmaal, kus tehti kokkuvõtteid ja arutati tulevikusuundi, väljakutseid ja eelseivaid projekte

2016  –  EATA liikmeüritused

2016 aasta veebruaris tähistati EATA 15. sünnipäeva ja sel puhul loodi täiesti uus uudiskiri, mida saadetakse liikmetele jt. uudiskirjaga liitujatele regulaarselt siiani. Uue asjana alustas EATA 2016. aastal liikmetele matkade ja ellujäämiskursuste korraldamisega. 

18.02. – toimus EATA üldkoosolek, kus esines külalisettekandega Aivar Jaeski NATO StratCom COE-st, kes rääkis Ühingu liikmetele strateegilisest kommunikatsioonist, selle vajalikkusest ning samuti ka Riias asuva NATO Stratcom keskuse tööst.

04-05.06. – Ellujäämiskursus EATA liikmetele. Kursuse viisid läbi Kaitseliidu liige ja riigikaitseõpetaja Marek Nisuma ning ellujäämiskursuse koolitaja Estlander MTÜ-st Erki Vaikre. Kaheks päevaks viidi 10 Ühingu liiget ilma varustuseta metsa ning õpetati neile ellujäämist ekstreemtingimustes, sh loomade küttimist, rabavee filtreerimist, esmaabi, onnide ehitamist jpm.

25. augustil toimus Eesti NATO Ühingu 15. aastapäeva tähistamise raames üritus kuhu olid kutsutud Ühingu liikmed ning koostööpartnerid. Osales ligi 50 inimest. Ürituse teemaks oli “Varssavi tippkohtumise järelkaja”, ettekannetega osalesid Marko Mihkelson, Jüri Luik ja Lauri Lepik. Tutvustati Eesti NATO Ühingu 15. aastapäevaks valminud raamatut Ühingu ajaloost ning videoklippi samal teemal, mõlemad on kättesaadavad portaalis www.eata.ee

24.11. – EATA aastalõpuüritus “Julgeolekuolukord pärast USA presidendivalimisi”. Üritusel osales ligi 60 EATA liiget ja partnerit. USA valimistest käis rääkimas Kristjan Prikk Riigikantseleist. (Kristjan Prikk on alates 18. juulist 2021 Eesti suursaadik USA-s. Lähetusaeg 4 aastat.)

2017 –  EATA liikmeüritused

16.02. – EATA üldkoosolek traditsiooniliselt Toompeal Komandandi majas. Külalisettekandega “Liitlasväed NATO idatiival” esines Kaitseväe Peastaabi ülema asetäitja kolonel Aivar Kokka.

19.04. – EATA liikmed külastasid Ämari lennubaasi.

24.08. – EATA suvelõpuüritus Euroopa Komisjoni majas Tallinnas. Üritusel esines Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets, kes andis ülevaate, kuidas Eestil on läinud Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise esimesed kuud ning mis on veel tulemas.[1]

23.11. – EATA aastalõpuüritus Lift 99 ruumides Telliskivi Loomelinnakus. Toimus EATA uue arengukava tegevussuundade ajurünnak, üritust aitas ette valmistada ja läbi viia Elevate by Garage48.

2018 – EATA liikmeüritused ning üritused koostöös Konrad Adenauer Fondiga.

22.02. – EATA üldkoosolek traditsiooniliselt Toompeal Komandandi majas. Külalisettekandega “Saja-aastane külm sõda. Mida on Eestil sellest õppida?” esines Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees Marko Mihkelson.

28.03. – avalik arutelu teemal “Elanikkonnakaitse kontseptsioon ja käitumisjuhised”, milles osalesid Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Indrek Sirp, Siseministeeriumi pääste ja kriisireguleerimispoliitika osakonnajuhataja asetäitja Jaanis Otsla ning Naiskoduskaitse väljaõppe arendusspetsialist Helen Allas. Üritus toimus koostöös Konrad Adenauer Stiftungiga.

10.08. – iga-aastane Arvamusfestival Paides, kus Eesti NATO Ühing koostöös Konrad Adenauer Stiftungiga korraldas kaks arutelu teemadel “Populismi kasv Euroopas – kas demokraatia korrigeerija või vaenlane?” ning “NATO – kas tuleviku garant või mineviku pantvang?”

12.08. – Tartus toimus arutelu ja filmiõhtu „10 aastat Vene-Gruusia konfliktist”, mis leidis aset Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Üritus keskendus mälestamaks ning juhtimaks tähelepanu Gruusias toimunud sündmustele. Üritus toimus koostöös Konrad Adenauer Stiftungiga.

13.09. – Tallinnas toimus arutelu ja filmiõhtu „10 aastat Vene-Gruusia konfliktist”, Cinamon Tallinn Kosmos kinos. Üritus keskendus mälestamaks ning juhtimaks tähelepanu Gruusias toimunud sündmustele. Üritus toimus koostöös Konrad Adenauer Stiftungiga.

06.09. – EATA suvelõpuüritus Kaitseliidu Peastaabis. Üritusel esines Kaitseliidu Küberkaitse üksuse ülem Andrus Padar, kes andis ülevaate üksuse tegevustest ning väljakutsetest tänases Eestis.

27.11. – riigikaitseteemaline üritus koolinoortele Jõhvi Riigigümnaasiumis koostöös Konrad Adenauer Stiftungiga. Üritus tutvustas lähemalt riigikaitset ning NATOt 10. klasside noortele nii Jõhvi Riigigümnaasiumist, kui ka Sillamäe Gümnaasiumist. Õpilastel oli võimalik kuulata ekspertide arutelupaneeli, küsida neilt küsimusi ning osaleda viktoriinis.

29.11. – EATA aastalõpuüritus Cinamon Tallinn Kosmos kinos, kus toimus poliitiliste erakondade esindajatega arutelupaneel teemal “Eesti riigi tulevikuperspektiivid kaitses ja julgeolekus – millised on arengusuunad ning potentsiaalsed kaitsekoostöö võimalused” ning vaadati filmi “21st Century Hackers”. Üritus toimus koostöös Konrad Adenauer Stiftungiga. 

2019 –  EATA liikmeüritused

21.02. – EATA üldkogu Komandandi majas.

28.03. – NATO 70. juubeli puhul toimuva töötoa (workshop) raames avalik üritus liikmetele ja koostööpartneritele Filmimuuseumis, Tallinnas.

12.09. – EATA suvelõpuüritus, esines Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem

29.11. –  EATA aastalõpuüritus koostöös Konrad Adenaueri Fondiga. Toimus arutelu teemal “Kliimamuutuste mõju Arktikale ja julgeolekule”

2020 –  EATA liikmeüritused

20.02. – EATA üldkogu Komandandi majas

11.06. – Zoom veebiseminar “NATO in a Post-COVID World“ koostöös NATO avaliku diplomaatia osakonnaga

09.09. – EATA suvelõpuüritus Tondi Golden Club’is

26.11. –  kuna COVID-19 pandeemiaga seoses ei olnud kontaktüritused lubatud, siis toimus EATA aastalõpuüritus Zoom veebiseminari vormis. See toimus koostöös Konrad Adenaueri Fondi ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega. Teema 2020. aasta presidendivalimised USAs ja transatlantiliste suhete tulevik – “U.S. Presidential Elections 2020 – Quo Vadis Transatlantic Relationship?”.

2021 – EATA liikmeüritused

16.06. – EATA XX üldkogu Eesti Sõjamuuseumis Viimsis

Alates 2021 aastast toimusid regulaarsed Zoom-veebiseminarid EATA liikmetele:

märts – veebiseminar sõjalise kaitse jätkusuutlikkuse arengu teemal kaitseminister Kalle Laanetiga

aprill – Eesti NATO Ühingu 20 aasta sünnipäeva tähistamine. Liikmetega videointervjuud.

27.04 – veebiseminar infosõja teemal koos ajakirjanik Erkki Bahovskiga

27.05 – veebiseminar küberhariduse teemal Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Riikliku küberturvalisuse osakonna küberturvalisuse teadus- ja arendustegevuse nõuniku Kristjan Kaskmanniga

juuni – veebiseminar NATO tippkohtumise teemal Eesti alalise esindajaga NATO juures suursaadik Kyllike Sillaste-Ellinguga

27.10– veebiseminar küberajateenistuse teemal vanemveebel Kristo Palsiga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riikliku küberturvalisuse osakonnast

03.11  – veebiseminar infosõja teemal „Ajakirjanikuna infosõja lahinguväljadel“ ajakirjanik Aimar Altosaarega

01.12 – veebiseminar energeetikajulgeoleku teemal Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatariga

24.11 – aastalõpuüritus „Proto avastuskeskuses“

01.12 – veebiseminar energeetikajulgeoleku teemal

2022 – EATA liikmeüritused:

31.01 - veebiseminar roheleppe teemal koos Vivian Loonelaga

28.02 - veebiseminar julgeolekuolukorra teemal koos Peeter Taliga

22.03 - veebiseminar teemal sõjamasina narratiivid koos Vladimir Sazonoviga

29.03 #BalticTalks NATO-ga liitumise 18-aastapäeva tähistamine koos kolme Balti riigi saadikutega NATO-s

04.04 - veebiseminar NATO 73. aastapäeva puhul Marge-Mardisalu Kahariga

19.04 - veebiseminar elanikkonna kaitse teemal Tuuli Räimega Päästeametist

19.05 - veebiseminar #BalticTalks teemal "NATO strateegiline konseptsioon" koos Dr Benedetta Bertiga

26.06 - veebiseminar NATO tippkohtumise põhiteemadel, esines Dr Martin Hurt

15.08 - veebiseminar Gruusia saadikuga Eestis, Archil Karaulashviliga

06.09 - veebiseminar kaitsevõime teemal kaitseminister Pevkuriga

22.10 - üritus Elanikkonnakaitse teemal

18.10 - veebiseminar Kaitseväe juhatajaga

29.11 - õigeusu ja imperiaalne rahvusluse teemal religiooni ja poliitika uurija Alar Kilpiga

30.11 - Ukraina teemaline arutelu-filmiõhtu

8.12 - veebiseminar Soome ja Rootsi teemal, esines Dr Kristi Raik Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest

2023 – EATA liikmeüritused:

30.01 - veebiseminar prof. Lauri Mälksooga agressioonikuritegude uurimise ja karistamise teemal

27.02 - veebiseminar kindralmajor Veiko-Vello Palmiga diviisi olulisuse teemal

27.03 - veebiseminar Mariliis Grossiga Riigikantseleist julgeolekupoliitika teemal

29.03 - veebiseminar teemal eFP Eestis kolonel Bevaniga Briti panuse teemal Eesti kaitsesse

30.03 EATA XXII üldkogu Komandandi majas

04.04 - veebiseminar kantsler Vsevioviga Eesti ja liitlassuhete teemal

11.-12.04 - väljasõit Brüsselisse ühingu liikmetega

24.04 - Päästeameti peadirektori Margo Klaosega elanikkonnakaitse valdkonna arenguplaanide teemal

31.05 - veebiseminar Urmas Paetiga Euroopa kaitse- ja julgeolekuolukorra teemal

12.06 - veebiseminar riigisekretär Taimar Peterkopiga kriisikindluse teemal

21.09 üritus elanikkonnakaitse teemal

27.09 veebiseminar Riigikogu Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga teemal: "NATO Vilniuse tippkohtumise tulemid ja edasised sammud"

02.10 veebiseminar Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salmiga riigikaitse arengukava teemal

27.11 paneelarutelu-filmiõhtu Euroopa julgeoleku teemal

05.12 veebiseminar Kaitseministeeriumi NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja Kalle Kirsiga liitlaste teemal

Soovid astuda EATA liikmeks, et olla nii NATO kui Eesti riigikaitse teemadega rohkem kursis ning aktiivselt tegemistest osa võtta? Täida liikmeavaldus SIIN.