Arvamusfestival 2023

Eesti NATO Ühing koostöös Konrad Adenaueri Fondiga korraldas 11. augustil kell 16:00-17:30 Arvamusfestivalil Paides Hariduse alal arutelu "Noored, rahu ja julgeolek. Riigikaitseõpetuse tulevik".

Arvamusfestivali Paides kogunesid sel aastal huvilised, et arutleda ÜRO resolutsiooni "Noored, rahu ja julgeolek" üle, mille vastuvõtmine toimus 2015. aastal. Paneelis osalesid mitmed kogenud eksperdid  ja riigikaitsespetsialistid, tuues välja olulisi aspekte selle resolutsiooni rakendamisel Eesti kontekstis. Eestikeelse avakõne pidas härra Ross Allen, Ühendkuningriigi suursaadik Eestis. 

Paneeli liikmed, sealhulgas Artur Tiganik, Kindral reservis ja riigkaitseõpetaja; Hanna-Stiina Tornius,  ÜRO noordelegaat, Eesti NATO Ühingu liige; Markus Rosin, Eesti NATO Ühingu liige, kaitseliitlane ja  reservohvitser ning Aare Jamnes, Kaitseressurside Ameti vabatahtliku panustamise osakonna juhataja,  rõhutasid noorte rolli rahu saavutamisel ja säilitamisel. Paneeli moderaator oli Linda Luts, Eesti ÜRO noordelegaat aastatel 2021-2022. 

Arutelu käigus tõusid esile mitmed olulised teemad. Paneelist kostus seisukoht, et Eestis tuleks rohkem tähelepanu pöörata konfliktide ennetamisele ning integreerida rahuharidus erinevatesse gümnaasiumi tundidesse nagu ühiskonnaõpetus, inimgeograafia, lähiajalugu, usundiõpe ja  riigikaitseõpetus. Oluliseks peeti läbirääkimisoskuste ja kriitilise mõtlemise arendamist  haridussüsteemis. 

Paneel tõi esile, et noored on juba praegu aktiivsed ning neil on suur huvi riigikaitseõppe vastu.  Riigikaitsõpe on juba 137 koolis, lisaks kutsekoolides, ning 2023. aasta sügisel lisandub veel 33 kooli. Riigikaitseõpetus muutub kohustuslikuks, ja õpetajad peavad tegema rohkem tööd selleks, et äratada  õpilastes huvi. Samuti arutleti selle üle, kuidas NATO ümarlaudade abil saaks noortele riigikaitseõpet lähemale tuua. 

Tõsteti esile täiskasvanute rolli noorte julgustamisel ja toetamisel. Vanemad ja õpetajad peaksid  olema avatumad, et noored julgeksid küsida ja oma arvamust avaldada. Samuti väljendati muret selle  üle, et paljude noortega tegelevate mittetulundusühingute hääl ei ole piisavalt kuuldav. 

Rõhutati vajadust muuta riigikaitseõpe peaks sisaldama kodanikukaitseõpet, õpetades noortele  ellujäämisoskusi ja kriisiolukordades teiste abistamist. Arutelul tõstatati ka küsimus, kas kõik gümnaasiumid peaksid osalema laskmislaagris, ja kas laskmine peaks olema kohustuslik kõigile, sest  hetkel on see vabatahtlik.  

Lõpuks tehti üleskutse kõigile vanematele inimestele panustada noorte harimisse riigikaitseteemadel, et tagada tulevaste põlvkondade teadlikkus ja valmisolek rahu ja julgeoleku nimel. 

Arvamusfestivali järelvaatamise link: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=327943719896886

Ühingu praktikant Avo Martinson

Kõik blogid