Eesti NATO Ühingu koostööüritus Päästeametiga

Eesti NATO Ühingu ja Päästeameti koostöös üritus Põhja Päästekeskuses

21. septembril 2023, kell 17:00-20:00 leidis Põhja Päästekeskuses aset Eesti NATO Ühingu ja Päästeameti koostöös üritus, kus uuriti kuidas elanikkonnakaitse valdkond on edasi arenenud ning millised on plaanid. 

Esimene kõneleja oli härra Toomas Kääparinen, elanikonnakaitse talituse juhataja, kes rääkis elanikkonnakaitse alamkavast, mille eesmärgiks on tegevused, mida ootame sõja korral teistelt riigiasutustelt. Peamine sõjaline oht Eestile on Venemaalt, läbi Kirde ja Kagu Eesti. Teemad, mida veel käsitleti, puudutasid Päästeameti kriisivalmisolekut, inimeste kriisivalmisolekut, omavalitsuste kriisivalmisolekut, vabatahtlike tegevuse koordineerimist, ulatuslikku evakuatsiooni, varjumist ning kriisi koordineerimist. Ulatusliku evakuatsiooni puhul on ülioluline õigeaegne eelhoiatus, selleks plaanitakse kõigis Eestimaa maakondades üles seada häiresüsteemid, statsionaarsed ja mobiilsed. Väga oluline on koostöö partneritega nagu Kaitseliit, Naiskodukaitse, Kaitsevägi. Hetkel on Eesits kokku 165 varjumiskohta, mis asuvad 73 asulas ja mis mahutab ca 100 000 inimest. 

Teine kõneleja oli Priit Janno, Põhja Päästekeskuse, Päästetöö büroo juhataja, kes rääkis Crevex23 õppusest, mis toimub 22. märtsist kuni 30. novembrini Muuga sadama piirkonnas ja selle ümbruses. Tegemist on iga nelja aasta tagant korraldatava suurõppusega, millega harjutatakse ja kontrollitakse üleriigilise hädaolukorra lahendamise võimet ja asutuste toimepidevust. Lahendatakse kriisi, mis algab kahe rongi kokkupõrkest Muuga sadamas, mille järel üks rong süttib. Sealt edasi laineb tuli lähedal asuvatesse tsisternidesse, sealt edasi ammoniumnitraadi väetise lattu. Evakueerimine toimub 3 km raadiuses. Crevex23 eesmärk on näha, kas plaanitava päästjate arvuga on võimalik seda kriisi lahendada. 

Järgnevalt rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala Eestimaa elanike hädaolukorraks valmisolekust. Inimesteni jõudmiseks kasutakse koolitusi, rakendusi „Ole valmis“, nõustamisi jms. Eesmärk on, et aastaks 2027 omab pool Eestimaa elanikkonnast elanikonnakaitse alalisi teadmisi: toiduvarusid 7-päevaks, oskab anda esmaabi, on läbinud 1,5h haridusprogrammi.

Viimane kõneleja oli Elo Paluoja, Põhja Päästekeskuse Ennetusbüroo ennetuspartner, kes rääkis noorte koolitamisest. Küsimus on selles, kuidas viia teave just täiskasvanutele läbi omavalitsuste. Nõustatakse kriisiplaani osas. Palju abi annavad vabatahtlikud esimese astme elanikonnakaitse koolitusel. 

Kõnelejatele sai esitada küsimusi. Arutelu oli aktiivne. Eesti NATO Ühingu esimees Krista Mulenok otsis ka võimalusi kuidas teha koostööd Päästeametiga, et jagada neile põhitõdesid elanikkonna kaitsest.

Ühingu praktikant Avo Martinson

Kõik blogid