Lühiülevaade Balti-Põhjamaade Noortefoorumist

23. - 25. novemril korraldas Eesti NATO Ühing (EATA) rahvusvahelise noortefoorumi, mill eesmärgiks oli tõsta noorte teadlikkust rahvusvahelise julgeolekupoliitika valdkonnas.

EATA juhatuse esimees Krita Mulenok andis ülevaate 11 aastat korraldatud konverentsist, mis läbi aastate on muutunud oma nime alustades Balti-Vene Noortefoorumist, muutudes vastavalt geopoliitilisele olukorrale Balti-Ukraina Noortefoorumiks ning saades tänaseks Balti-Põhjamaade Noortefoorumiks.

Karl Madis Sepp, EATA projektijuhina ja foorumi peakorraldajana tutvustas konverentsi esinejaid ning koostööparnereid, tõi välja käsitletavate teemade olulisuse, tuues välja Arktika ja küberturvalisuse tuleviku teemad NATO laienemise kõrval.

Konverentsi avasõnades ütles Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees ja erukindral Riho Terras, et julgeolekupilt Euroopas on Venemaa agressiooni tõttu Ukrains täielikult muutunud ja antud olukorras on NATO laianemisel oluline roll.

Kõtgetasemeslisel foorumil osalesid paneelide aruteludel Gruusia kunagine kaitseminister ja Civic IDEA asutaja Tinatin Khidasheli ning Atlantic mõttekojast Rachel Rizzo.

Artiklis on ära toodud intervjuu Saksama kaitseattachee Harald Krempcheniga, kes alates 1. septembrist 2023 on alaliselt Eestis ning Suurbritannia majori Jean-Sebastian Cormieriga, kes räägib lähemalt Suurbritannia rollist Eestis.

Ära toodud on artiklis intervjuu Turku Pan-Euroopa Instituudi professori Kari Liuhtoga, kes huvitaval viisil tõstatab teema seoses Venemaa ja Hina huvidega Arktikas ning annab noortele soovituse tutvuda just hijuti välja tulnud Helena Immoneni raamatuga: Operatio Napakettu.

Kuna tegemist on Noortefoorumiga, siis annab artikkel sõna ka noorele osalejale Pelgulinna Riilikust Gümnaasiumist, Tiofej Markinile, kes noore inimesena toob välja oma huvi osalemiseks foorumil ning oma vaated praegusele olukorrale Eestis kuui tema kodumaale ja soovid tuleviku arengule pidades silmas NATO kohalolekut Eestis.

Thea Karin

Kõik blogid