Mälumäng kadettidele

30. novembril oli Tartus Kaitseväe Akadeemias taas aeg igakuise mälumängu „Mäller“ jaoks. Seda sündmust korraldavad igakuiselt Akadeemia enda tublid üliõpilased, kuid sel korral oli neile appi tulnud Eesti NATO Ühing, andes oma panuse küsimuste koostamise ja esitamise osas. See mälumäng koostöös ühinguga on juba traditsiooniks saanud ning tänavune oli juba kolmas kord, kui Eesti NATO Ühing on Akadeemia üritust toetanud.

Teemadeks olid seekord Ukraina ja Iisrael ning kokku esitati 31 küsimust, millest viis olid videoküsimused. Kohale oli tulnud 190 mälumängurit, peamiselt Tartu enda õppeasutustest. Sündmus algas õhtul kell 19.00 ning tervitussõnad lausus üks peaorganisaatoritest, seersant Karlis Sootalu, kes tutvustas ka mälumängu reegleid.

Ürituse eriliseks teeb asjaolu, et küsimuste koostamisse panustasid Eesti NATO Ühingu liige Hinderk Lootus ja ühingu praktikant Avo Martinson. Avo Martinson avaldas oma tänu korraldajatele võimaluse eest anda panus küsimuste näol ning tutvustas ka Eesti NATO Ühingut. Järgnevalt tutvustas end ka hr Louis Wierenga, kes on samuti värskelt ühingu liikmeks saanud ning peab loenguid nii Kaitseväe Akadeemias kui ka Tartu Ülikoolis.

Mälumäng ise kulges rõõmsas ja vabas meeleolus. Kõik võistkonnad osalesid innukalt ja said endale mälestuseks Eesti NATO Ühingu pastakad. Pärast 2,5-tunnist mängu kuulutati välja enim punkte kogunud võistkonnad.

Eesti NATO Ühing avaldas tunnustust võitjatele, kinkides neile kommikarbi ja matka joogitopsi. Ürituse lõpetuseks tehti ühispilt, et jäädvustada mälestus toredast õhtust ning koosveedetud ajast. Mõlema organisatsiooni koostööst sündinud sündmus tugevdas ühtlasi sidemeid ja loob aluse edasiseks viljakaks koostööks.

Üritust toetasid NATO peakorter ja Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond.

 

Ühingu praktikant Avo Martinson

Kõik blogid