Naised, rahu ja julgeolek konverents 2023

IX "Naised, rahu ja julgeolek" rahvusvaheline konverents Tallinnas, Eestis

Üheksas "Naised, rahu ja julgeolek" (WPS) rahvusvaheline konverents toimus 13. oktoobril 2023. aastal Tallinna Nordic Hotel Forumis. Konverentsi eesmärgiks oli arutada naiste osalemisega seotud olulisi küsimusi rahu ja julgeoleku teemal. See igaaastane sündmus pakkus ekspertidele, diplomaatidele ja aktivistidele võimalust arutada WPS päevakorraga seotud väljakutseid ja edusamme.

Konverents algas tervitussõnadega Krista Mulenokilt, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimehelt ja NATO Ühingute katuseorganisatsiooni Atlantic Treaty Association asepresidendilt. Ta rõhutas sündmuse olulisust ja rõhutas, et rahu ei saa olla jätkusuutlik ilma naiste aktiivse osaluseta rahu protsessis. Ta mainis ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 tähtsust, mis teenib vajadust, et rahvusvaheline kogukond keskenduks soospetsiifilise vaatenurga rakendamisse. Ta osutas ka NATO uuele strateegilisele kontseptsioonile, mis võeti vastu eelmise aasta juunis ja tunnustab selgelt naiste, rahu ja turvalisuse osa inimjulgeolekus.

Kanada suursaadik Eestis, H.E. Laird Hindle, rääkis WPS-i kasvavast tähtsusest, eriti tänapäeva maailmas, kus naisi, kes julgevad sõna võtta, kiusatakse taga. Ta rõhutas Kanada kohustust toetada naisi rahu loojatena, kuna nende osalus viib sageli jätkusuutlikumate tulemusteni.

Konverentsi projektijuht Kersti Siilivask tõi esile selle aasta konverentsi fookuse, mis keskendus Ukrainale. Ta rõhutas võrdse turvalisuse poliitika vajadust ja tõi esile väljakutseid, millega Ukraina naised sõja ajal silmitsi seisvaid.

Iuliia Paskevska, Ukraina Justiitsministeeriumi nõustaja, Ühingu Psühholoogilise Tugiteenuse Asutuse juht ja soopsühholoogia ja inimõiguste ekspert, jagas teadmisi Ukraina naiste ees-seisvatest väljakutsetest käimasoleva konflikti ajal. Ta arutles sõja mõjudest vaimsele tervisele.

MTÜ "Saunad Ukrainale" tegevjuht Ilmar Raag esitles projekti "Saunad Ukrainale", mille eesmärk on pakkuda saunasid Ukraina rindel olevatele sõduritele. Ta rõhutas saunade positivset mõju sõdurite ja nende meditsiinipersonali moraalile ja hügieenile.

Konverentsil oli ka paneeldiskussioon "Naised, rahu ja julgeolek päevakord sõja ajal - õppetunnid Ukrainast". Kersti Kaljulaid, Eesti president aastatel 2016-2021 ja ÜRO peasekretäri "Iga naine, iga laps" globaalne eestkõneleja, rõhutas suuremate riikide ajaloolist konteksti, kus nad ründavad väiksemaid, ja vajadust luua uus julgeoleku kord.

Dr Olga Derkach, Ukraina Naiste Õiguskaitse Ühingu juhatuse liige, rääkis naiste osalemisest Ukraina relvajõududes, rõhutades, et 600 000 naist töötab rindel, neist 42 000 kannab sõdurivormi ja 4 000 on rindel.

Slovakkia GLOBSEC CEE Her Inititative Lead Vladislava Gubalova jagas ülevaateid GLOBSEC mõttekoja tööst ja nende algatustest naiste häälte tugevdamiseks, eriti nende juures, kes on põgenenud Ukrainast.

Elisabeth Bauer Saksamaalt Women In International Security (WIIS) organisatsioonist rõhutas naiste olulisust kohtades, kus otsuseid tehakse. Ta rõhutas, et naiste muutuste elluviimiseks on neil vaja võimu ja mõju.

Yuliia Katelik, FSD Ukraina projektijuht, rääkis teema "Naiste roll julgeolekus - miiniohutuse operatsioonid." See hõlmas tegevusi, et vähendada miinide ja lõhkekehadega seotud sotsiaalset ja majanduslikku mõju Ukraina elanikkonnale.

Teise paneeldiskussiooni moderaatoriks oli Sigita Struberga, Läti Atlandi Organisatsiooni peasekretär ja NGO Women for Security juhatuse esimees. 

Inga Samoškaite, poliitika analüütik ja projektijuht Ida-Euroopa Uuringute Keskusest Leedus, rääkis, kuidas Leedu toetas Ukrainat, saates sinna arste. Ta rõhutas, et rahu ja turvalisust tuleb edendada ja arutada Naiste, Rahu ja Julgeoleku kontekstis.

Viktoria Iškina, NGO Mondo Ukraina projektijuht, käsitles naiste eelarvamuste teemat Ukrainas. Ta rõhutas naistele toetuse andmisest ja nende julgustamisest ning vahendite pakkumisest muutuste elluviimiseks riigis.

Eesti Välisministeeriumi minister Margus Tsahkna kiitis Eesti sõjaväes osalevate naiste aktiivset rolli ning rõhutas, et naised on tugevad ja võimekad, ja nende kaasatus võitlusüksustesse on hädavajalik.

IX "Naised, rahu ja julgeolek" rahvusvaheline konverents Tallinnas pakkus võimalust naiste panuse arutamiseks rahusse ja julgeolekusse, keskendudes Ukraina olukorrale. Sündmus valgustas naiste olulist rolli konfliktide ennetamises ja lahendamises ning riikide jätkuvat kohustust edendada naised, rahu ja julgeoleku teemat.

Konverents lõppes veendumusega, et naiste panus rahu ja julgeolekus küsimustes on inimesteni jõudmas ning nende pühendumus aitab kaasa rahulikuma maailma loomisele.

Ühingu praktikant Avo Martinson

Kõik blogid