Paneel-filmiõhtu Ukraina teemal “Väljakutsed muutunud julgeoleku olukorras Euroopas”

27. november, kell 17:30 – 20:00 Eesti NATO Ühing, Konrad Adenaueri Fond ja Proto Avastustehas korraldasid Pantera saalis mõtlemapaneva filmiõhtu Ukraina teemal, kandes pealkirja “Väljakutsed muutunud julgeoleku olukorras Euroopas”. Üritusel tutvustati dokumentaalfilmi “Sõda on naiste asi”, mis puudutas sõda Ukrainas.
Õhtu avas Eesti NATO Ühingu juhatuse esinaine pr Krista Mulenok, kes rõhutas sündmuse tähtsust Euroopa julgeoleku kontekstis. Seejärel võttis sõna Konrad Adenaueri Fondi juht hr Oliver Morwinsky, väljendades toetust filmiõhtule ja selle eesmärkidele.
Enne filmi näitamist toimus innustav ja hariv arutelu, milles osalesid märkimisväärsed kõnelejad: Kaitseväe vahipataljoni pealik kolonelleitnant Margot Künnapuu, kaitseatašee ja Saksamaa saatkonna komandör Harald Nikolaus Krempchen ning Ühendkuningriigi NFIU (TBC) ülema asetäitja, komandör Mike Gallagher. Arutelu juhtis Marica Lillemets Eesti NATO Ühingust. Kõik kõnelejad tutvustasid ennast ja jagasid oma tausta ning kogemusi. Rõhutati, et Ukraina sõda puudutab Euroopat otseselt ning sõja mõju ulatub kaugemale kui vaid Ukraina piirid. Kõnelejad rõhutasid Euroopa Liidu ja NATO rolli olulisust stabiilsuse tagamisel ning rõhutasid Saksamaa pühendumust toetada Ukrainat rahaliselt ja operatsioonidega. Arutelu käsitles ka noorte suhtumist sõjaväkke ja vajadust valmistuda tuleviku konfliktideks, kus tehnoloogia mängib üha suuremat rolli.
Peale arutelu said kõik osalejad nautida dokumentaalfilmi “Sõda on naiste asi”. Film keskendus erinevatele naistele, kes osalevad Ukraina sõjas erinevates rollides, tuues esile nende tunded ja läbielamised sõja keerises. Õhtu lõppes meeldiva võimalusega omavahel vestelda ning jagada muljeid ja mõtteid üritusest. See oli oluline samm teadvustamaks Euroopa julgeolekualaseid väljakutseid ning tugevdades ühtlasi kodanike teadmisi ja osalust selles olulises teemas.

Kõik blogid