Lukuaugust läbi sõja udu

Kaugseire tehnoloogiad (satelliidid, droonid, maapealne vaatlustehnika) on teinud viimastel aastatel olulise hüppe. Tänu tsiviilturul saavutatud tehnoloogilisele küpsusele ja seeriatootmisele on arenenud rida võimekusi, mida on ka sõjatööstuses kasutusele võetud. Uued seire tehnoloogiad annavad võimekuse vaadelda, avastada ja sihitada oluliselt täpsemalt ja tulemuslikumalt . Seejuures tänu masstootmisele on sellise tehnoloogia hinnad võrreldes klassikalise kõrgtehnoloogilise sõjatehnikaga oluliselt taskukohasemad. See omakorda loob võimalusi ja muudab sõja  tasakaalumudeleid. Nagu poksis, nõuab ka sõjapidamine head koordinatsiooni silmade, jalgade ja käte vahel. Mida täpsemaks muutuvad tehnoloogiad, seda paremaks peab muutuma ka tehnoloogiate ühilduvus ja koordinatsioon.

 

Läbi udu

Väärinfo on olnud Kremli üks efektiivsemaid relvi, millega püütakse tõugata demokraatlikud vabad ühiskonnad rööbastelt. Suur hulk oskuslikult paigutatud valeinfot hägustab inimeste arusaamu  ja ajab kaitsvad osapooled tülli.

Kommerts maailmas arendatud võimekused, nagu näiteks maavaatlus satelliidid võimaldavad rääkida tõele lähedasemat lugu. Sellist tööriista on Ukraina juhid oskuslikult rakendanud sõja algusest peale. Asjakohane värske info on relv, mis on demokraatlikes riikides üksmeele saavutamiseks ülimalt kriitiline. Sõjaline abi Ukrainale ripub juuksekarva otsas, kui lääneriigi kodanikud tunnevad omal nahal inflatsiooni mõju, selle abi andmine muutub aga kindlamaks, kui suudetakse veenvate tõenditega kinnitada nt sõjakoleduste toimumist Butšas. Sarnaselt  võimaldasid Eestis toodetud Threodi droonid oma kaameratega tuvastada ja fikseerida Zaporižžjas tuumajaama mineerimist, mis ei jätnud Vene Föderatsiooni meetodite ja kalkulatsioonide osas kahtlusi.

 

Läbi lukuaugu

Hea näitena koordinatsioonist võib tuua mitmikraketiheitjate HIMARS kasutuse koos vaatlusdroonidega. Tänu mobiilsusele on HIMARS kergesti ümberpaigutatav ning kaugvaatlust võimaldavad droonid aitavad kiiresti tuvastada tulejuhtimiseks vaenlase positsioonid ilma enda asukohta reetmata. Lisades täppisrakettidele laskmisel petteks juurde kümneid odavaid rakette, on vastase operaatoritel vaja langetada mõnekümne sekundiga otsus, kas võtta risk ja lasta mõne raketi pihta paari miljoni eest õhutõrjerakette või jääda lootma, et nende hulgas ei ole HIMARS rakette.

Kui eelpool kirjeldatud elegantne koordinatsioon jääb kas tehnilise võimekuse, madala moraali või elavjõu oskamatuse tõttu vajaka, siis viljadeks võivad olla Genfi konventsiooniga vastuolus olevad taktikad. Õised satelliidipildid Ukrainast enne ja pärast raketirünnakuid infrastruktuurile räägivad ilmeka loo, kuidas piltlikult öeldes desorienteeritud karu võttis poksiringi kaasa noa.

 

Lahingus õpivad kõik - ka terroristid
Mida pikemaks venib konflikt, seda paremini õpib vaenlane tundma lääne tehnoloogiat ning sellega kaasnevaid taktikalisi iseärasusi. Nende iseärasuste ärakasutamiseks võetakse kasutusele omakorda uudsed tehnoloogiad ja meetodid, mis võrdsustavad võimalusi võitlusväljal.

Bayraktar-tüüpi ründedroonid olid sõja alguse faasis äärmiselt efektiivsed. Võimalik, et türklaste poolt välja hõigatud tehnoloogia, mis maapealsed radarid pidi ära petma, töötas. Suvest alates on olukord muutunud ning paistab nagu Vene okupandid oleks lasknud alla arvestatava hulga Bayraktar’e.

 

Parem võit varem, kui hiljem

Kuulduste järgi on HIMARS mitmikraketiheitjad jätkuvalt väga efektiivsed. Siit võiks järeldada, et Vene Föderatsiooni radarid ei suuda endiselt adekvaatselt eristada HIMARS raketi radariprofiile odavamatest rakettidest. Võimalik, et õhutõrjeradaritele ei ole suudetud veel vastavaid tuvastus-algoritme arendada. Mida aeg edasi, seda enam õpivad ka Vene Föderatsiooni relvajõud. Kui tahame, et Ukraina võidaks sõja minimaalsete kaotuste ja kuluga ning, et Eestile soetatud HIMARS-d pakuksid ka meie kaitseplaanis heidutust, siis tuleb toetada Ukrainat, et sõda võidetakse pigem varem, kui hiljem.

 

Anname Ukraina kaitsjatele silmad

Eelnevat arvestades kutsume üles annetama Ukraina kaitsjatele silmad - vaatlusdroonid, mida kasutades kaitsjad saavad infot vaenlase sõjatehnika kohta, mis korraldab Ukrainas sõjakuritegusid.
Kogume raha Eestis toodetud Threodi droonide soetamiseks, mis teostavad Ukraina võitlejatele elulise tähtsusega luuret ja tulejuhtimist. Eestis toodetud Threodi droonid on end juba selles sõjas tõestanud ning on ukrainlaste sõnul neile erakordselt oluliseks abiks.

 

Toeta ka Sina: https://toeta.me/projects/aitame-ukrainat-eesti-droonidega/

 

Martin Simon

Eesti NATO Ühingu liige

 

Artiklit toetab NATO.