Eesti NATO Ühing tähistab täna oma 20. aastapäeva

Täna 20 aastat tagasi, Tartu Rahu aastapäeval 2. veebruaril 2001, loodi Eesti NATO Ühing (EATA). Ühing on NATO katusorganisatsiooni ATA (Atlantic Treaty Association) üks kolmekümne seitsmest liikmest.

Ühingu eesmärgiks on tugevdada kodaniku sidet riigiga, aidates kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele ning seeläbi riigi suveräänsuse tugevdamisele. Eesti NATO Ühing tegutseb selle nimel, et toetada NATOt kui Eesti peamist julgeolekugarantiid ja väärtustada inimeste panust riigikaitsesse. Nüüdseks juba kaks aastakümmet tegutsenud kodanikuühendus liidab endas ligi 300 inimest erinevatelt elualadelt.

NATO Ühingu liige, endine kaitseminister Jüri Luik: “On hea tõdeda, et meie liitlaste väed elavad kaasa igapäevasele Eesti elule ning inimesed võtavad neid loomuliku osana Eesti kaitsejõududest”. NATO Ühingul on selles oma kaalukas roll.

Läbi aegade on Eesti NATO Ühing osutanud erilist tähelepanu noortele ja seeläbi tegelenud Eesti tuleviku kindlustamisega. Ühingu liikmed annavad riigikaitse tunde, korraldavad ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekooli, panustavad kübertuvalisusesse ja laiapindsesse riigikaitsesse.

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees Marko Mihkelson: “Minu arvates on väga oluline, et meie noores põlvkonnas tugevneks kaitsetahe. Riigi kaitsevõime aluseks on igaühe valmisolek oma kodumaad kaitsta”, ütles Mihkelson.

Eesti NATO Ühing on üks vähestest kodanikuühendustest, kes on suunanud oma teavituskampaania ka venekeelsele elanikkonnale. Selle tulemusel sai võimalikuks lai ühiskondlik toetus Eesti liitumisel NATOga. Ühingul on valminud nii eestikeelne https://youtu.be/c8D8Pn8oX3g kui ka aastapäeva puhul venekeelsete subtiitritega https://youtu.be/htLUabuEyKE videotund NATO-st ja infosõjast.

Tähtsündmustega Eesti NATO Ühingu ajaloos saate tutvuda EATA20 ajajoonel, mis kajastab nii Eesti NATO Ühingu kui ka NATO arengut: https://youtu.be/WemjNCwk3IQ

Ühing soovib tänada kõiki oma liikmeid, vabatahtlikke ning koostööpartnereid. Nendeks on: kaitseministeerium, välisministeerium, haridus- ja teadusministeerium, NATO peakorter, NATO katusorganisatsioon ATA, Eesti Kaitseliit, Eesti Kaitsevägi, Konrad Adenaueri Fond, Friedrich Eberti Fond ja Carolin Illenzeeri Fond. Samuti Suurbritannia, Saksamaa LV, USA ja Kanada suursaatkonnad Eestis.

Aastapäeva raames oleme teinud intervjuud liikmetega. Igal nädalal avaldame uue Eesti NATO Ühingu liikme loo EATA kodulehel: https://www.eata.ee/eata20/

Intervjuu EATA liikme ja endise kaitseministri Jüri Luigega on leitav siit: https://youtu.be/CT2dQeunxyo

Lisainfo:

Krista Mulenok,
Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees
info@eata.ee
mob. 511 8080