Brigaadikindral Carla Harding: naiste kaasamine on konkurentsieelis julgeoleku tagamisel

Teisipäeval, 16. novembril 2021 kell 10.00 algab Tallinnas, hotellis L´Embitu (Lembitu 12) VII rahvusvaheline aastakonverents „ÜRO resolutsioon 1325: naised, rahu ja julgeolek“. Konverents keskendub esmakordselt Balti riikide tegevuskavade ja koostöövõimaluste tugevdamisele. Lisaks Eesti, Läti ja Leedu ekspertidele esinevad konverentsil USA, Kanada ja Rootsi julgeoleku valdkonna ja diplomaatia esindajad.

Rahvusvaheline konverents rõhutab naiste kaasamise tähtsust riikide julgeoleku tagamisel ning juhib tähelepanu naiste ja laste olukorrale kriisikolletes. Balti riikidest on enim panustanud sellesse Eesti, kellel on töös kolmas tegevuskava. Konverents annab ülevaate seni tehtust ja pakub koostöö kohti tulevikuks.

Avakõne peab Kanada brigaadikindral Carla Harding teemal „Mitmekesisuse konkurentsieelis julgeoleku tagamisel“. Sõna saavad Eesti Vabariigi välisminister Eva-Maria Liimets, Kanada suursaadik Kevin Rex, ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste ameti poliitika ekspert Harriette Williams Bright ja Rootsi tulevane suursaadik Eestis Ingrid Tersman. Arutelupaneelid keskenduvad Balti riikide 1325 tegevustele ja koostöövõimalustele, kaasates eksperte Riiast, Vilniusest ja Tallinnast.

Eesti Vabariigi välisminister Eva-Maria Liimets: „Maailm tähistab tänavu 21 aasta möödumist murrangulise resolutsiooni 1325 vastuvõtmisest. Kuigi olukord soolise võrdõiguslikkuse ning naiste, rahu ja julgeoleku valdkonnas on kõike muud kui rõõmustav, on meil käepärast vajalik tööriist,“ ütles välisminister. „Kevadel kiitis Vabariigi Valitsus heaks kolmanda Eesti naiste, rahu ja julgeoleku riikliku tegevuskava ning nii seisame ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena inimõiguste ja resolutsiooni eesmärkide eest. On selge, et mistahes rahulepped püsivad ainult siis, kui nendeni jõutakse naisi kaasates.“

Brigaadikindral Carla Harding, Kanada relvajõud, staabiülema asetäitja, Liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse peakorter (SHAPE): „Igas olukorras, kus on tegemist võistleja või vastasega, tuleb saavutada konkurentsieelis. Eelise saavutame kasutades innovaatilist mõtlemist, uut tehnoloogiat või lihtsalt olles parem meeskond. Kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas annab suure konkurentsieelise mitmekesisus ja kaasamine“ ütles Harding. „Naised on pool rahvastikust, aga nende püüdlused saada kõrgharidust on viinud naiste osakaalu selles vallas paljudes riikides kaugele üle 50%. Rakendades naiste intellektuaalset kapitali suudavad need organisatsioonid, kes toetavad kaasamist ja integreerivad naisi otsuste tegemisel, saavutada edu nende ees, kes mitmekesisust omaks ei võta“, lisas kindral.

ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise ameti ekspert Harriette Williams Bright: „Oleme kuulnud naissoost rahuvalvajatelt ning saanud kinnitust uuringutest, samuti ÜRO peasekretäri ettekannetest, et naiste osalus rahu taastamisel loob kogukondades usaldusväärsust ja suurendab rahu püsimajäämist. Nüüd peame tegutsema selle nimel, et naiste tähenduslik osalemine rahu ja julgeoleku loomisel poleks erand, vaid reegel”.

Konverentsi korraldab Eesti NATO Ühing (EATA) koostöös Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Kanada Suursaatkonna, Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna ja Friedrich Eberti Fondiga.

Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel, sünkroontõlge.

Töö toimub vastavale EV valitsuse kehtestatud COVID reeglitele.

Lisainfo: Kersti Siilivask, EATA projektijuht, Kersti.Siilivask@eata.ee; 58137097

Ajakirjanikel palume registreeruda aadressil Kersti.Siilivask@eata.ee

Lisatud on programm ja ajakava.

Taust

Eesti toetab ÜRO resolutsiooni 1325 ning rakendab riiklikku tegevuskava alates 2010. aastast. Eesti kolmas tegevuskava aastateks 2020-2025 keskendub naiste olukorra parandamisele kriisikolletes ning konfliktipiirkondades elavate inimeste teadlikkuse tõstmisele, samuti naiste esindatuse suurendamisele rahu ja julgeoleku tagamisega seotud ametikohtadel.

November 16, 2021 hotell L’Embitu – Lembitu 12, 10114 Tallinn

09.00-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.30 Konverentsi avamine

Krista Mulenok, juhatuse esimees, Eesti NATO Ühing

T.E. Kevin Rex, Kanada suursaadik Eestis, Lätis ja Leedus

10.30-11.00 Avakõne: „Mitmekesisuse konkurentsieelis julgeoleku tagamisel“

Brigaadikindral Carla Harding, Kanada relvajõud, staabiülema asetäitja logistikaalal, Liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse peakorter (SHAPE)

11.00-11.30 “Naised, rahu ja julgeolek Rootsi prioriteet, sealhulgas OSCE eesistujana 2021. aastal”

T.E. Ingrid Tersman, Rootsi tulevane suursaadik Eestis

11.30-12.30  “Eesti, Läti ja Leedu: naised, rahu ja julgeolek tegevuskavad – väljakutsed ja koostöövõimalused”

Arvo Anton,ÜRO lauaülem, Rahvusvaheliste organisatsioonide büroo, Poliitikaosakond, Eesti Välisministeerium

Andrius Krivas, inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse suursaadik, Leedu Välisministeerium

Undīne Andersone, Rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste osakonna kolmas sekretär, Läti Välisministeerium

Moderaator Kersti Siilivask, projektijuht, Eesti NATO Ühing

12.30-13.30 Lõuna

13.30-13.40 T.E. Eva-Maria Liimets, Eesti Vabariigi välisminister

13.40-15.00 “Eesti riiklik tegevuskava: väljakutsed ja koostöövõimalused”

Susanna Veevo, arengurahastuse ja poliitikate sidususe ekspert, Arengukoostöö Ümarlaud

Riina Kuusik-Rajasaar, juhatuse liige/arengukoostöö suuna juht, MTÜ Mondo

Käthlin Sander,soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht, Sotsiaalministeerium

Andres Siplane, sotsiaalvaldkonna nõunik, Kaitseministeerium

Moderaator Dr Birgit Poopuu, teadur, Ühiskonnateaduste instituut, Tallinna Ülikool

15.00-15.20 “Naised, rahu ja julgeoleku teema käsitlemine ÜRO Julgeolekunõukogus Eesti eesistumise ajal 2020-2021”

Helen Kaljuläte, nõunik, Eesti Vabariigi Alaline Esindus ÜRO juures (Online)

15.20-15.40 “Kümme aastat tegevusi naised, rahu ja julgeoleku heaks”

Harriette Williams Bright,poliitika spetsialist, naised, rahu ja julgeolek riiklik ja globaalne rakendamine, rahu ja julgeoleku osakond, ÜRO Soolise Võrdõiguslikkuse ja Naiste Õiguste Edendamise Amet (Online)

15.40-17.00 Vastuvõtt