PRESSITEADE: konverents "Naised, rahu ja julgeolek", 25. novembril Tallinnas

Pressiteade

Eesti NATO Ühing

Tallinn, 24. november 2022.a.

 

Urmas Reinsalu: naiste osakaal otsustusprotsessides peab olema tagatud ka kriisi ajal.

Homme, 25. novembril 2022 kell 10.00 algab Tallinnas, Tallink Spa & Conference hotellis (Sadama 11) VIII rahvusvaheline aastakonverents „ÜRO resolutsioon 1325: naised, rahu ja julgeolek“. Konverentsil arutletakse esmakordselt sooperspektiivi rakendamise nõunike rolli üle relvajõududes. Lisaks Eesti ekspertidele esinevad Kanada, Saksamaa, Hollandi, Norra ja Rootsi julgeoleku valdkonna ja  diplomaatia esindajad.

 

Rahvusvaheline konverents rõhutab naiste kaasamise tähtsust riikide julgeoleku tagamisel. Konverentsil tutvustatakse Saksamaa feministlikku välispoliitikat. Arutelupaneelis esitleme Kanada, Rootsi, Norra ja Hollandi parimaid praktikaid soonõunike tööst relvajõududes. Samuti anname ülevaate Eesti „Naised, rahu ja julgeolek“ tegevuskava rakendamisest ja kaitsepoliitika osapoolte tööst ohtude ennetamisel. Konverents teeb kokkuvõtte seni tehtust ja pakub koostöö kohti tulevikuks. 

 

Avakõne peab Eesti Vabariigi välisminister Urmas Reinsalu. Peaesinejaks on Saksamaa Liitvabariigi asevälisminister Dr. Tobias Lindner teemal „Saksamaa feministlik välispoliitika“. Sõna saavad NATO peasekretäri naised, rahu ja julgeolek eriesindaja Irene Fellin ning soonõunikud Kanada, Hollandi, Norra ja Rootsi relvajõududest. Konverentsi lõpetab Kristiina Luht, sotsiaalministeeriumi ohvriabi poliitika osakonna juhataja ettekandega naistevastase vägivalla ennetamisest Eestis.

 

Urmas Reinsalu: „Vajame otsustavat tegutsemist, et tagada naiste ja tüdrukute sisukas osalemine kõigis kriisidele reageerimise ja rahuga seotud otsustusprotsessides. Tunnustame Ukraina naisi nende vapruse ja vastupidavuse eest Venemaa agressiooni ajal ning nende rolli eest humanitaar-, poliitilises ja sõjalises reageerimises“ ütles välisminister. „Tänasel rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval on eriti tülgastavad pidevad teated Venemaa relvajõudude poolt Ukrainas toime pandud jõhkrast ja süstemaatilisest seksuaalvägivallast“, lisas Reinsalu.

 

Dr. Tobias Lindner, asevälisminister, Saksamaa Liitvabariigi välisministeerium: „Usume, et feministlik välispoliitika pakub meie aja arvukate välispoliitiliste väljakutsetega silmitsi seismisel selgeid eeliseid. See on meetod meie väärtuste ja huvide realiseerimiseks“. Dr. Lindner lisas, et feministlik välispoliitika ja jõuline julgeolekupoliitika ei ole vastuolus, vaid täiendavad üksteist. „Just sel põhjusel käsitleme ka feministlikku välispoliitikat kui panust meie julgeolekustrateegiasse ja -poliitikasse. Kui avardame oma vaatenurka kõigi inimeste turvalisusele, muutub meie julgeolekupoliitika terviklikumaks ja meie ühiskond vastupanuvõimelisemaks“.

Konverentsi korraldab Eesti NATO Ühing (EATA) koostöös Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, NATO peakorteri, Kanada Suursaatkonna ja Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonnaga.

 

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

 

Lisainfo: Kersti Siilivask, EATA projektijuht, Kersti.Siilivask@eata.ee, telefon 58137097

Ajakirjanikel palume registreeruda aadressil Kersti.Siilivask@eata.ee

 

Lisatud on ajakava.

 

Taust

Eesti toetab ÜRO resolutsiooni 1325 ning rakendab riiklikku tegevuskava alates 2010. aastast. Eesti kolmas tegevuskava aastateks 2020-2025 keskendub naiste olukorra parandamisele kriisikolletes ning konfliktipiirkondades elavate inimeste teadlikkuse tõstmisele, samuti naiste esindatuse suurendamisele rahu ja julgeoleku tagamisega seotud ametikohtadel.

 

25. november on rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev.

 

Ajakava

 

09.00-10.00 Konverentsile registreerimine

10.00-10.10 Konverentsi avamine

Krista Mulenok, juhatuse esimees, Eesti NATO Ühing

Tyler Wordsworthajutine asjur/büroo juhataja, Kanada Suursaatkond

10.10-10.30 Avakõne

Urmas ReinsaluEesti Vabariigi välisminister

10.30-10.50 “Saksamaa feministlik välispoliitika”

 Dr. Tobias Lindner, Saksamaa Liitvabariigi asevälisminister (online)

10.50-10.55 “NATO naised, rahu ja julgeolek poliitika rakendamine praktikas”

Irene FellinNATO peasekretäri eriesindaja naised, rahu ja julgeoleku alal (video)

10.55-11.10 Paus

11.10-12.30 “Sooperspektiivi rakendamise nõunike roll relvajõududes”

Major Tormod Overland, sooperspektiivi rakendamise nõunik, ISAF & RS 2013-2015, Norra Kaitsevägi

Kaptenmajor Tammy Audetavalike suhete vanemametnik/sooperspektiivi rakendamise nõunik,

NATO liitlasvägede lahingugrupp LätisKanada relvajõud

Major Caroline Burger, sooperspektiivi rakendamise nõunik, Hollandi relvajõud (online)

Moderaator Kersti Siilivask, „Naised, rahu ja julgeolek“ konverentsi projektijuht, Eesti NATO Ühing

12.30-13.30 Lõuna

13.30-15.00 “Naised, rahu ja julgeolek tegevuskava rakendamine Eestis – ennetustöö tähtsus ja järelvalve tõhustamine ”

Andres Siplane, sotsiaalvaldkonna nõunik, Kaitseministeerium

Dr. Birgit Poopuurahvusvaheliste suhete dotsent, Ühiskonnateaduste instituut, Tallinna Ülikool

Susanna Veevo, tegevjuht, arengurahastuse ja poliitikate sidususe ekspert, Arengukoostöö Ümarlaud

Marianne Mikko, ÜRO naisteõiguste konventsiooni (CEDAW) järelevalve komisjoni liige

Moderaator Minna-Liina Lind, inimõiguste erisaadik, Välisministeerium

15.00-15.20 „Naistevastase vägivalla ennetamine“

Kristiina Luht, ohvriabi poliitika osakonna juhataja, Sotsiaalministeerium

15.20-16.30 Vastuvõtt